ARKISTOON

Lasten ja nuorten tapaturmakuolemat laskussa, liikuntatapaturmat nousussa

Lasten ja nuorten tapaturmat sekä niiden ehkäisy ovat keskiössä Terve Urheilija -ohjelman johtaja, ylilääkäri Jari Parkkarin ja ylilääkäri Pekka Kannuksen tuoreessa Duodecimin pääkirjoituksessa. 

Suomessa tapaturmat ja väkivalta ovat keskeisimpiä lasten ja nuorten turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Joka vuosi ne aiheuttavat suurimman osan lasten ja nuorten kuolemista. Suomessa lasten tapaturmakuolemien määrä on aiemmin ollut länsimaiden suurimpia. Vuonna 1950 kuoli tapaturmaisesti 40 suomalaista lasta sataatuhatta kohden ja vuonna 1970 määrä oli 27. Tuore Parkkarin ym. raportti vuosilta 1971−2010 osoittaa, että lasten tapaturma- ja väkivaltakuolemat ovat vähentyneet näistäkin määristä merkittävästi.

Tapaturmien torjuntatyö tuottaa merkittäviä tuloksia

Laaja-alainen ja monipuolinen tapaturmien torjuntatyö tuottaa merkittäviä tuloksia, jos ehkäisevät toimet kohdistetaan koko väestöön. Passiiviset ja usein pakkoon perustuvat menetelmät ovat tehokkaita keinoja ehkäistä vakavia vammoja. Tapaturmien menestyksekäs ehkäisy vaatii kuitenkin muutoksia myös väestön omaehtoiseen käyttäytymiseen.

Lisätoimia tarvitaan liikuntatapaturmien ehkäisyyn

Vuonna 2009 Suomessa aloitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johdolla kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. On muun muassa havaittu, että liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat Suomen suurin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka ja että näiden onnettomuuksien määrä on edelleen kasvussa lisääntyneen vapaa-ajan myötä. UKK-instituutti on ollut aktiivisesti edistämässä tutkitusti tehokkaiden liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisykeinojen toimeenpanoa valtakunnallisten Terve urheilija (2006-), Terve koululainen -hankkeiden avulla (2010-).

Vaikka lasten ja nuorten tapaturma- ja väkivaltakuolemat ovat Suomessa viime vuosikymmeninä vähentyneet, Parkkari ja Kannus muistuttavat, että systemaattista tapaturmien tutkimus- ja torjuntatyötä ei pidä tulevaisuudessakaan unohtaa. Maassamme kaivataan lainsäädännöllisiä uudistuksia ja toimia ympäristömme muuttamiseksi lapsille turvallisemmaksi. Lisäksi tarvitaan tiedotusta ja valistusta kotona, kouluissa ja työpaikoilla.


Lue koko pääkirjoitus:
Lasten tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet Suomessa
Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2013;129(10):1004-6

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018