ARKISTOON

Urheilijan terveystarkastus lisää terveitä harjoituspäiviä

Urheilijan terveystarkastus kuuluu tavoitteellisesti harjoittelevan urheilijan vuosisuunnitelmaan. Sopiva ikä tehdä ensimmäinen tarkastus on harjoittelumäärästä ja lajista riippuen 10–15 vuotta. Tarkastus on suositeltavaa tehdä vuosittain.

Urheilulääkärin toteuttaman tarkastuksen avulla voidaan selvittää, onko urheilijan terveydentila sellainen, että tavoitteellinen urheilu on turvallista. Samalla arvioidaan, ovatko urheilijan elimistö ja terveydentila sellaiset, että ne mahdollistavat suorituskunnon kehittymisen. Ensimmäisestä tarkastuksesta jää talteen urheilijan ”sormenjälki”, johon voidaan verrata tulevien vuosien tarkastusten ja tutkimusten tuloksia. Löydösten perusteella voidaan muokata harjoittelun sisältöä yksilöllisesti ja samalla ehkäistä vammoja ja sairauksia. Urheilijan säilyminen terveenä lisää laadukkaita harjoittelupäiviä ja mahdollistaa riittävän levon ja palautumisen toteutumisen.

Hyvin toteutettuna urheilijan terveystarkastus lisää myös urheilijan tietoisuutta ja motivaatiota huolehtia terveydestään. Valmentajan, lääkärin ja muiden tukijoukkojen on luonteva käydä vuoropuhelua terveystarkastuksen jälkeen. 

Tarkastus urheilun lähtökohdista laji huomioiden

Tarkastus koostuu laboratoriokäynnistä ja lääkärintarkastuksesta. Laboratoriokokeisiin kuuluvat pieni verenkuva (pvk) ja leposydänfilmi (EKG). Sydänfilmiä ei tarvitse ottaa ensimmäisen tarkastuksen jälkeen seuraavilla kerroilla, mikäli terveydentila ei anna siihen aihetta.

Ennen terveystarkastukseen saapumista urheilijan tulee täyttää esitietolomake. Lääkärin suorittama terveystarkastus alkaa ryhdin ja lihastasapainon kartoituksella.

Sydänäänten kuuntelu, valtimopulssien tunnustelu ja EKG:n saattavat paljastaa suvussa kulkevan synnynnäisen poikkeavuuden, johon voidaan aikaisessa vaiheessa puuttua. Keuhkojen kuuntelu ja nenänielun limakalvojen tarkastaminen saattavat paljastaa hoitamattoman rasitusastman, joka huolellisesti tutkittuna ja hoidettuna mahdollistaa huippu-urheilunkin harrastamisen. Lääkäri tarkastaa murrosikäisiltä urheilijoilta myös biologisen iän, jolloin voidaan ohjeistaa herkkyyskausi erityyppiselle harjoittelulle sekä voimaharjoittelun järkevä sisältö. Uusintatarkastukset voivat voi olla ensimmäistä tutkimusta suppeampia. Niissä keskitytään aikaisemmin havaittuihin riskitekijöihin ja olemassa oleviin ongelmiin.

Urheilija saa terveystarkastuksesta henkilökohtaisen palautteen. Palaute on tarkoitettu tiedoksi myös valmentajalle ja nuoren urheilijan vanhemmille. Tarvittaessa urheilija saa lähetteet jatkohoitoon tai -ohjaukseen.

Urheilijan terveystarkastuksen tavoitteet

  • selvittää, onko urheilijan terveydentila sellainen, että tavoitteellinen urheilu on turvallista
  • arvioida, ovatko urheilijan elimistö ja terveydentila sellaiset, että ne mahdollistavat suorituskunnon kehittymisen
  • ennaltaehkäistä sairauksia ja vammoja (mm. infektiot, allergiat, rasitusastma, sydäntapahtumat, rasitusvammat, äkilliset vammat, lajin tyyppivammat)
  • tarkistaa, onko urheilijalla nykysairauteensa ajanmukainen lääkitys ja ovatko dopingsäännökset huomioitu
  • suunnitella aikaisempien vammojen laadukas hoito ja kuntoutus
  • arvioida biologinen ikä ja antaa sen mukaiset harjoitusohjeet
  • arvioida ravitsemukselliset asiat ja ehkäistä syömiseen liittyvät ongelmat
  • arvioida kokonaiskuormitus (harjoittelu, opiskelu, lepo, uni, muut harrastukset/työ, ihmissuhteet, muut mahdolliset stressitekijät) ja ehkäistä alipalautumistilojen kehittyminen

Tutustu tarkemmin

  • urheilijan terveystarkastus ja esitietolomake terveurheilija.fi-sivuilla
  • Liikuntalääketieteen asiantuntijat ja urheilijoiden terveyden edistäjät Jari Parkkari, Harri Hakkarainen ja Harri Selänne kirjoittavat urheilijan terveystarkastuksesta myös tuoreessa Valmentaja-lehden artikkelissa.
 

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018