ARKISTOON

Lisää osaamista urheiluvammojen ehkäisyyn Vammat Veks -koulutuksesta

Vammat Veks -koulutuskiertue rantautui keskiviikkona Tampereelle

Vammat-veks-logoKaikkiaan 11 koulutusta käsittävä Vammat Veks! on Suomen Valmentajien Nuorten Liiketaitoharjoittelu -ohjelman, Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman, UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelman ja Valo ry:n Kasva Urheilijaksi -ohjelman yhteistyössä toteutettu koulutus, joka on kohdennettu erityisesti nuorten urheilijoiden valmentajille.

Koulutuksen tavoitteena on
• antaa valmentajille tietoa urheiluvammojen riskitekijöistä
• korostaa vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun merkitystä osana urheilijan kokonaisharjoittelua
• antaa konkreettisia työkaluja, joilla voidaan arvioida urheilijan mahdollista loukkaantumisriskiä
• opastaa harjoitteita, joilla on vammoja ennalta ehkäisevää vaikutusta. 

Reppu täyteen menestyksen mahdollistajia jo lapsuudessa

Tampereen Vammat Veks -koulutus järjestettiin Varalan urheiluopistolla. Kolmen tunnin mittainen koulutusilta aloitettiin luento-osuudella. Illan ensimmäinen puhuja oli Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön valmennuspäällikkö Asko Härkönen, joka kertoi vammojen ennaltaehkäisystä valmennuksen näkökulmasta. Vammojen ennaltaehkäisyn tulee alkaa jo varhaisessa lapsuudessa, jolloin lasten tulee liikkua mahdollisimman paljon ja monipuolisesti. Lapsuudessa opitaan perusliiketaidot, kehonhallintaa ja motorisia taitoja, joita myöhemmässä vaiheessa voidaan jalostaa lajitaidoiksi. 

Nuoren urheilijan kehitys koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. harjoittelu
  2. ravinto
  3. lepo.
– Kiireetön päivärytmi, säännöllinen ruokailu ja riittävä unenmäärä ovat asioita, joiden merkitystä huippu-urheilussa ei korosteta riittävästi. Huipulle tähtäävän nuoren on asetettava urheilu etusijalle ja elettävä huippu-urheilua elämäntapana, Härkönen listasi.

Vammat-Veks-Terve-Urheilija-1

Härkönen korosti valmentajan roolia nuoren urheilijan kasvattamisessa yhdessä vanhempien kanssa.
– Valmentajan tulee opettaa nuori kuuntelemaan omaa kehoaan, sekä ottaa vakavasti kommentit kivusta ja sairauden tuntemuksesta. Valmentajan tulee myös ohjata nuorta elämäntapaan, joka tukee harjoittelua, palautumista ja oppimista sekä vähentää riskiä loukkaantua. 

Tunnista vammariskit ja ennaltaehkäise vammoja

Vuosittain sattuu noin 350 000 liikuntavammaa, ja vammojen määrä on kasvanut viime vuosina. Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kati Pasanen UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelmasta listasi vammojen kasvun syiksi muun muassa

  • nuorten urheilijoiden kokonaisliikunnan määrän laskun
  • urheilun ulkopuolisen fyysisen aktiivisuuden laskun
  • harjoittelun yksipuolisuuden. 

Huolestuttavan usein suomalaiseen urheilukulttuuriin kuuluu myös ”vammat kuuluvat tähän lajiin” -ajattelu.
– Toisin kuin usein luullaan, liikuntavammat eivät ole sattuman sanelemia, Pasanen vakuutti. Vammojen taustalla on usein suoritustekniikkavirheitä ja heikko kehonhallinta.

Urheiluvammojen ennaltaehkäisyn tulee lähteä lajin vaatimuksista. On selvitettävä

  1. mitä vammoja lajissa tyypillisimmin tapahtuu
  2. miten vammat syntyvät
  3. mitkä tekijät vammoille altistavat
  4. miten vammojen syntyä voitaisiin ennaltaehkäistä.

Tutkimusten mukaan hyvin suunnitellulla, säännöllisesti toteutetulla ja sisällöltään monipuolisella, liiketaitoja ja -hallintaa kehittävällä harjoitusohjelmalla on mahdollista vähentää vammoja.

Kasvaurheilijaksi.f-palvelukannustaa, motivoi ja ohjaa

Valo ry:n lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast esitteli Kasva urheilijaksi -palvelua, joka on verkossa toimiva, ilmainen palvelu.

– Palvelun tarkoituksena on pyrkiä kannustamaan, motivoimaan ja ohjaamaan urheilusta innostunutta lasta ja nuorta urheilijan polulle, Tast kertoi.

Palvelu sisältää testistön, jolla lapsi tai nuori voi testata urheilullista tasoaan, harjoittelun riittävyyttä ja harjoittelua tukevia elämäntapoja. Testi antaa palautteen, jonka tavoitteena on innostaa ja ohjata harjoittelua sekä kokonaisvaltaista urheilijaksi kasvua.

Vammat-Veks-Terve-Urheilija-2


Konkreettisia työkaluja käytännön valmennukseen

Teoriaosuuden jälkeen siirryttiin liikuntasaliin käytännön harjoitteiden pariin. Kati Pasanen opasti demo-urheilija Mari Leppäsen (Terve Urheilija -ohjelmasta) avustuksella liikehallinnan arviointia ja tukiharjoitteita liikehallinnan parantamiseksi. Keskivartalon ja alaselän hallintaa arvioitiin lankkupidolla ja etunoja-asennossa. Lantion ja polven hallintaa arvioitiin puolestaan suorittamalla tutkimustesteissäkin käytettyjä yhden jalan kyykkyä ja pudotushyppyä. Suorituksissa keskityttiin suoritusten laatuun eli oikeaan suoritustekniikkaan ja liikehallintaan. 

Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa esitteli Nuorten liiketaitoharjoittelu -ohjelmaa, joka on työkalu lasten ja nuorten monipuolisen liiketaitoharjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen. Saatavilla on koulutuksia ja materiaalia, jotka sisältävät runsaasti tietoa ja käytännön harjoitteita liiketaitojen kehittämiseksi. Käytännön osuudessa Piispan johdolla tehtiin alkulämmittelyharjoitus, jossa käytiin läpi esimerkkiliikkeitä liiketaitoharjoittelukokonaisuudesta.

Vammat-Veks-Terve-Urheilija-3


Teksti Mari Leppänen
Kuvat Raija Oksanen

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018