ARKISTOON

Polven hallinnan ongelmat yleisiä nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla

Huono alaraajalinjaus (polven kääntyminen sisäänpäin) hypyistä alastuloissa ja nopeissa suunnanmuutoksissa kuormittaa alaraajojen nivelrakenteita ja on yhteydessä sekä äkillisiin että rasitusperäisiin polvivammoihin. Juuri julkaistussa Tampereen Urheilulääkäriaseman Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys -tutkimushankkeen osajulkaisussa selvitettiin 12–21-vuotiaiden koripallon ja salibandyn pelaajien polvenhallintaa ja suoritustekniikkaa kahden jalan pudotushyppy -testissä.

Tutkimukseen osallistui 314 pelaajaa Tampereen seudun koripallo- ja salibandyseuroista. Pelaajien suorituksia tutkittiin kolmiulotteisen (3D) liikeanalyysin avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko lajien tai sukupuolten välillä eroja polvenhallinnassa ja suoritustekniikassa, sekä kartoittaa kuinka yleinen ongelma heikko polvenhallinta on näiden lajien nuorilla urheilijoilla. 

Tutkimuksessa havaittiin, että polven sisäänpäin kääntymistä (valgus-liike) tapahtui enemmän koripalloilijoilla verrattuna salibandyn pelaajiin. Lisäksi koripalloilijat laskeutuivat hypystä salibandyn pelaajia useammin lähes suorin polvin eli joustamatta polvista alastulon aikana. Tytöillä polven valgus-liikettä tapahtui poikia enemmän. Lähes puolella (49 %) tutkimukseen osallistuneista pelaajista oli heikentynyt tai huono polven hallinta. Tytöistä vain 22 %:lla havaittiin hyvä polvenhallinta. 

1

Kuva. Kahden jalan pudotushyppy 3D-liikeanalyysilaboratoriossa. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella hypystä laskeutumisen aikana tapahtuvan polven sisäänpäin kääntymisen ja pienen fleksiokulman (ts. alastulo lähes suorin polvin) on todettu olevan yhteydessä vakaviin polvivammoihin. Huolimatta siitä, että hypyt ovat koripalloilijoille lajinomaisia liikkeitä, koripalloilijoiden suoritukset olivat jopa riskialttiimpia kuin salibandyn pelaajien, joiden lajissa hyppyjä ei juuri tule. Tutkimustulokset osoittivat, että hyvä polvenhallinta ei kehity itsestään, vaan nuoret palloilulajien urheilijat, etenkin tytöt, tarvitsevat liikehallinnan kehittämiseen tähtäävää harjoittelua, jotta mahdollisilta vakavilta polvivammoilta säästyttäisiin. 


Alkuperäisjulkaisu: 

Leppänen M, Pasanen K, Kulmala J-P, Kujala UM, Krosshaug T, Kannus P, Perttunen J, Vasankari T, Parkkari J. Knee Control and Jump-Landing Technique in Young Basketball and Floorball Players. Int J Sports Med 2015 (e-first, published ahead of print) DOI http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1565104. 

Teksti: Mari Leppänen

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018