ARKISTOON

Tavoitteena Terve Urheilija jo 10 vuotta!

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelma (LiVE) käynnistyi Terve Urheilija -ohjelmalla UKK-instituutin Tampereen Urheilulääkäriasemalla 1.3.2006. ”Lisää terveitä harjoituspäiviä!” -tavoitteemme on yhä tärkeä yhteinen tavoite suomalaisessa urheilussa. LiVE -ohjelman tarkoitus on edistää terveellisiä ja turvallisia liikuntatottumuksia sekä ehkäistä liikunnassa aiheutuvia tapaturmia ja vammoja. Ohjelman teoreettisena pohjana ovat van Mechelenin (1992) mallit liikuntavammojen ehkäisyn askelista ja vammoille altistavista riskitekijöistä sekä Meeuwissen (1994) malli loukkaantumiseen johtavista tekijöistä ja tapahtumista. LiVE-ohjelman toiminnalliset painotukset perustuvat toteutettuihin RCT-tutkimuksiin ja katsauksiin liikuntavammojen ehkäisystä.

Terve Urheilija -ohjelman kohderyhmiä ovat urheiluseuroissa liikkuvat lapset, nuoret, nuoret aikuiset, valmentajat ja ohjaajat sekä perheet.  Ohjelma edistää urheilijoiden laadukasta ja terveyttä tukevaa valmennusta ja ohjausta. Terve Urheilija tarjoaa käytännön taitoja kokonaisvaltaisen ja urheiluvammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Ohjelman ydinsisältö on koottu Kymppiympyrään. Sen kymmenen osa-aluetta pitävät sisällään kehittävään, turvalliseen ja monipuoliseen harjoitteluun ja urheilulliseen elämäntapaan liittyvät keskeiset asiat.  Terve Urheilija -ohjelman rahoittajina ovat toimineet STM ja OKM. Tällä hetkellä ohjelmaa rahoittaa OKM (2013–2016).

Erityisesti valmentajille ja ohjaajille suunnatuilla terveurheilija.fi -sivuille on tuotettu runsaasti tietoa ja erilaisia käytännön työkaluja harjoitusvideoista koulutusmateriaaleihin. Uusin sisältökokonaisuus, yleisimmät urheiluvammat ja niiden ehkäisy, täydentyy vuoden 2016 aikana.  Terveurheilija.fi-verkkosivustolla vierailtiin vuoden 2015 aikana lähes 200 000 kertaa ja YouTuben Terve urheilija -kanavalla yli sataa videoita on katsottu yhteensä jo yli 300 000 kertaa. Terveurheilijan Facebook-sivu tavoittaa noin 1500 ja Twitter-tili reilut 300 seuraajaa.

Terve Urheilija -ohjelma on järjestänyt iltaseminaareja vuodesta 2008 lähtien kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Varalan Urheiluopiston, HLU:n ja Suomen Valmentajien kanssa. Iltaseminaareihin on osallistunut kerrallaan n. 30–100 valmentajaa, ohjaajaa ja muita urheilutoimijoita.  Koulutuksia Terve Urheilijan aihepiireistä järjestävät myös mm. ESLU ja HLU sekä Varalan Urheiluopisto. Terve Urheilija -ohjelma on järjestänyt kouluttajakoulutuksia yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa lajiliittojen, seurojen ja liikunnan aluejärjestöjen tarpeisiin vuodesta 2008 lähtien.  Kouluttajien tarkoitus on viedä osaamistaan suoraan kentälle mm. lajiliittojen ja seurojen arjen toimintoihin sekä toimia kouluttajina mm. liikunnan aluejärjestöjen järjestämissä koulutuksissa. Terve Urheilija -asiantuntijoita on koulutettu tähän mennessä noin 80. Yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa on koottu myös Urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto (2011­ alkaen), johon kuuluu n. 50 urheiluun perehtynyttä ravitsemusterapeuttia ja asiantuntijaa. Molempien verkostojen jäsenet toimivat oman alueensa asiantuntijoina ja paikallisen toiminnan kehittäjinä sekä kouluttajina.  Urheiluravitsemuksen verkosto on mahdollistanut myös urheilijoiden ohjauksen omalla paikkakunnalla. Alueellista ravitsemusvalmennusta ja uusia toimintamalleja kehitetään tiiviissä yhteistyössä Urheiluakatemiaverkoston ja Olympiakomitean kanssa.

Haluamme tässä vaiheessa kiittää kaikkia matkaamme vaikuttaneita henkilöitä ja yhteistyökumppaneitamme. Liikkumisturvallisuuden edistäminen on edelleen tärkeää, koska liikkumisen aikana syntyneet vammat ovat yhä lukumääräisesti suurin tapaturmaluokka Suomessa. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden ja syntymekanismien tunnistamisesta, minkä jälkeen voidaan valita sopivat menetelmät vammojen ehkäisyyn.

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018