ARKISTOON

Uutta tutkimustietoa polven eturistisidevammojen riskitekijöistä!

Tuore Tampereen Urheilulääkäriaseman tutkimusraportti osoittaa, että hypystä alastulo joustamatta polvista lisää eturistisidevamman riskiä nuorilla naispalloilijoilla. Arvostetussa American Journal of Sports Medicine -lehdessä julkaistu Mari Leppäsen ym. artikkeli on kansainvälisesti merkittävä tutkimus eturistisidevammojen biomekaanisista riskitekijöistä. 

Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys -tutkimushankkeen osajulkaisussa tarkasteltiin nuorten salibandyn ja koripallon pelaajien liikehallintaa ja suoritustekniikkaa kahden jalan pudotushyppy -testissä. Tutkimukseen osallistui 171 nuorta (12–21-v.) naispelaajaa (salibandy ja koripallo). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kolmiulotteista (3D) liikeanalyysia.  

Kolmen pelikauden pituinen seurantatutkimus osoitti, että vähäinen polven koukistuminen hypyn alastulossa sekä suurentunut alustasta mitattu pystyvoima laskeutumisvaiheen aikana lisäsivät polven eturistisidevamman riskiä nuorilla naispalloilijoilla. Toisin sanoen, pelaajat, jotka eivät keventäneet alastuloa joustamalla polvista, olivat suuremmassa riskissä saada eturistisidevamma kuin pelaajat, jotka laskeutuivat pehmeämmin. Polven valgusliikkeen eli sisäänpäin kääntymisen ei havaittu olevan itsenäisenä tekijänä yhteydessä eturistisidevammoihin. Tämän voidaan osittain olettaa johtuvan puutteellisen polven hallinnan yleisyydestä nuorilla naispalloilijoilla. 

1

Kuva 1. Kahden jalan pudotushyppy 3D-liikeanalyysilaboratoriossa. 

Tutkimus osoitti myös, että kahden jalan pudotushyppy -testi ei ole riittävän herkkä ja tarkka tunnistamaan riskissä olevia urheilijoita. Parempia liikehallintatestejä tulee jatkossa kehittää. Suoritustekniikan parantaminen sekä jarruttavan liikkeen lisääminen hypyistä alastulojen ja suunnanmuutosten aikana on tärkeää vakavien eturistisidevammojen ehkäisyssä.


Alkuperäisartikkeli: 

Leppänen ym. Stiff Landings Are Associated With Increased ACL Injury Risk in Young Female Basketball and Floorball Players. Am J Sports Med 2016, Published online before print September 16, 2016, doi: 10.1177/0363546516665810

Terve Urheilijan Mistä on kyse? -sarja tiivistää tutkimustulokset pilke silmäkulmassa
Teksti: Mari Leppänen

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018