ARKISTOON

Selvitys muodostelmaluistelijoiden vammoista

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen opiskelija Linda Parisod tutki syventävien opintojen työssään muodostelmaluistelijoiden alaraajavammoja. Tutkimuksella haluttiin selvittää, mikä on urheiluvammojen esiintyvyys muodostelmaluistelijoilla, mitkä ovat yleisimmät vammatyypit ja niiden sijainti sekä onko vammoilla yhteyttä urheilijan fyysisiin ominaisuuksiin.

Aineistona toimi Tapparan taitoluistelijoiden kaksi SM-sarjatason muodostelmaluistelujoukkuetta. Urheilijoita oli yhteensä 37, ja heidän ikänsä keskiarvo tutkimuksen alussa oli 15 vuotta. Joukkueet harjoittelivat kaudella keskimäärin 14 tuntia viikossa.

Vammoja sattui kauden aikana 18 luistelijalle yhteensä 22. Vammoista 15 oli äkillisiä ja seitsemän rasitusvammoja. Vammoista 13 kohdistui alaraajaan, joista yksi oli rasitusvammatyyppinen. Yleisin vammatyyppi oli reisilihaksen revähdysvamma. Vammojen kokonaisesiintyvyys oli 52 tuhatta harjoitustuntia kohden.

Tutkimuksessa analysoitiin vammojen yhteyttä urheilijoiden fyysisiin ominaisuuksiin. Analyysiin huomioitiin alaraajavammat, jotka eivät olleet kontaktivammoja. Vammoihin suuntaa antavasti yhteydessä olevat tekijät olivat polven huono asennon hallinta, lonkan loitontajien heikko voima, polven suurempi väljyys ja hamstring-lihasten huono liikkuvuus.

Tutkimus on luettavissa ja tallennettavissa kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston tutkielmatietokannassa.

Bookmark and Share

 

 

Terve Urheilija -uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje
omaan sähköpostiisi. Maksuton, ilmestyy n. kaksi kertaa vuodessa


Lue julkaistut uutiskirjeet

15.5.2018