Urheilijoiden syömisongelmat ja -häiriöt

Suhteellinen energiavaje

Liian vähäinen energiansaanti kulutukseen nähden heikentää urheilijan terveydentilaa ja suorituskykyä usealla osa-alueella. Tähän liittyy monenlaisia muutoksia mm. hormonitoiminnassa ja aineenvaihdunnassa sekä lisääntynyt vamma-alttius. Liian vähäinen energiansaanti suhteessa kulutukseen on myös melko yleinen osatekijä ylirasitustilan kehittymisessä. Suhteellinen energiavaje ei merkitse välttämättä syömishäiriötä, mutta sen tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeitä terveellisen ja turvallisen urheilun mahdollistamiseksi.

Syömishäiriöiden tausta ja tunnistaminen

Poikkeava syömiskäyttäytyminen yhdistettynä alentuneeseen fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn viittaavat syömishäiriöön. Syömishäiriöt ovat yleisiä mielenterveyden häiriöitä ja näihin kuuluvat laihuushäiriö sekä erilaiset ahmimista sisältävät häiriöt. Riskilajeja syömishäiriöille ovat kestävyyslajit, esteettiset lajit, painoluokkalajit sekä esimerkiksi mäkihyppy. Syytä syömishäiriöille häiriöille ei tunneta tarkkaan, mutta perinnöllinen alttius, stressitekijät sekä laihuutta ihannoiva ympäristö voivat olla altistavia tekijöitä.

Ihminen, jolla on syömishäiriö, ei yleensä itse ota asiaa esille. Lievät häiriöt ovat helpommin hoidettavissa, siksi syömishäiriöön tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kun epäily on herännyt. Syömishäiriöön urheilijalla voivat viitata mielialan muutokset, nopea laihtuminen, kuukautishäiriöt tai toistuvat loukkaantumiset. Nuoren kanssa paljon tekemisissä olevat ihmiset ovat avainasemassa häiriön tunnistamisessa. Terveystarkastuksessa voi myös herätä epäily syömishäiriöstä tai suhteellisesti liian vähäisestä energiansaannista. Painon pudotessa tulee mahdollinen muu sairaus selvittää.

Urheilijoiden syömisongelmat

Tyypillisesti urheilijoilla syömishäiriöt ovat lievempiä, jolloin tiedollinen ohjaus ja tilanteen seuranta voivat riittää korjaamaan tilanteen. Hoidossa keskeistä ovat energiansaannin lisääminen ja harjoittelun määrän vähentäminen. Sosiaalisen verkoston tuki on tärkeää toipumisen edistämiseksi. Mikäli näillä muutoksilla tilanne ei helpotu 2-3 kk aikana, tehdään lähete syömishäiriöihin erikoistuneeseen yksikköön moniammatillista hoitoa varten.

Tiivistelmät urheilijoiden syömishäiriöistä:

suhteellinen energiavaje (pdf)
tunnistus (pdf)
hoito(pdf)

Osion asiantuntijat:
Timo Hänninen, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Kerttu Toivo, liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Bookmark and Share