Toimenpiteet ennen tarkastusta

Esitietolomake

Urheilijan tulee täyttää esitietolomake ennen terveystarkastukseen saapumista. Täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja huolellisuutta. Nuoret urheilijat täyttävät lomakkeen yhdessä vanhempien kanssa. Esitietolomake käydään läpi yhdessä lääkärin kanssa terveystarkastuksen alussa.

Esitietolomakkeessa kysytään muun muassa seuraavia asioita:

 • henkilötiedot ja laji, valmentaja, seura, taso
 • koulu-, opiskelu- ja työasiat, muut harrastukset
 • aiemmat sairaudet ja vammat
 • lääkitykset
 • allergiat
 • suvussa esiintyneet sairaudet
 • tuoreet ongelmat ja oireet
 • pituuskasvun ja painon kehittyminen
 • kehitysvaihe, biologinen ikä, kuukautiset naisilla
 • rokotukset
 • ravinto- ja unitottumukset
 • lisäravinteiden käyttö
 • valmennus ja valmennushistoria

Ennen lääkärin vastaanottoa urheilijalta otetaan EKG ja verenkuva. Ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä otettavaa leposydänfilmiä (EKG) ei seuraavilla kerroilla tarvita, mikäli terveydentila ei anna siihen aihetta. Urheilijan terveystarkastus on suositeltavaa tehdä vuosittain.

Jatkotarkastukset  ovat suppeampia, ellei urheilijan terveydentilassa tai voinnissa ole tapahtunut muutoksia ja suorituskunto on edistynyt suunnitelmien mukaisesti. Jatkotarkastuksissa kiinnitetään enemmän huomiota myös aikaisemmin todettujen ongelmakohtien kontrollointiin ja tarvittaessa niiden hoitoa tehostetaan.


Esimerkkinä Tampereen Urheilulääkäriasemalla käytössä oleva urheilijan terveystarkastuksen esitietolomake (urheilijan terveyskysely).

Bookmark and Share