Terveystarkastuksen tavoitteet

Urheilijan terveystarkastuksen avulla voidaan:
  • Arvioida onko urheilijan terveydentila sellainen, että tavoitteellinen urheilu on turvallista
  • Arvioida ovatko urheilijan elimistö ja terveydentila sellaiset, että ne mahdollistavat suorituskunnon kehittymisen
  • Ennaltaehkäistä  sairauksia ja vammoja (mm. infektiot, allergiat, rasitusastma, sydäntapahtumat, rasitusvammat, äkilliset vammat, lajin tyyppivammat)
  • Tarkistaa onko urheilijalla nykysairauteensa ajanmukainen lääkitys ja ovatko ADT –säännökset huomioitu
  • Suunnitella aikaisempien vammojen laadukas hoito ja kuntoutus 
  • Arvioida biologinen ikä ja antaa sen mukaiset harjoitusohjeet
  • Arvioida ravitsemukselliset asiat ja ehkäistä syömiseen liittyvät ongelmat
  • Arvioida kokonaiskuormitus (harjoittelu, opiskelu, lepo, uni, muut harrastukset/työ, ihmissuhteet, muut mahdolliset stressitekijät)

Bookmark and Share