Ravitsemusvalmennus lapsuudessa

Lapsuusvaiheessa rakennetaan urheilijalle terveellisen ravitsemuksen perusta. Lasten ja nuorten ravitsemusvalmennuksen tärkein vaikuttaja on perhe, sillä kasvuikäisten vanhemmat ovat vastuussa perheen ruokahuollosta. Keskeinen viesti vanhemmille on, että urheilevan lapsen ravitsemus ei ole monimutkaista ja samat terveellisen ravitsemuksen periaatteet sopivat koko perheelle.

Tyttöjen ja poikien tarpeet ravitsemusvalmennuksessa ovat tässä ikävaiheessa hyvin samankaltaisia. Tyttöjen näkökulmasta lapsuuden positiivinen ja terve suhtautuminen syömiseen on tärkeää pohjatyötä murrosiän haasteisiin valmistauduttaessa.

Tavoitteet

 • Terveellisen arkiruokailun periaatteista tulee koko perheen yhteinen juttu.

 • Urheilija ja hänen perheensä oppivat urheiluun liittyvien käytännön tilanteiden ravitsemuskuviot.

 Sisältöjä

 • Perehdytään terveellisen arkiruokailun periaatteisiin (urheilijan lautasmalli, ateriarytmi, hyvät ruokavalinnat urheilun näkökulmasta).

 • Käytännön urheilutilanteet (kisaeväät, välipalat harjoittelun ympärillä, juomiset ateriarytmit).

 

Esimerkkejä toimintatavoista


Vanhempain- ja perheillat

 • Pohditaan yhdessä ruokailuun ja urheiluun liittyviä arkisia tilanteita, tutustutaan tuoteselosteisiin ja opetellaan tekemään hyviä ruokavalintoja.

 • Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä: esimerkiksi, mitä eväitä kisamatkalle on sopivaa ottaa.

Harjoitukset

Harjoituksissa, joissa mukana urheilevat lapset ja valmentajat,
 • valmentaja kyselee tuntemuksista, jaksamisesta ja treenin sujuvuudesta. Esim. milloin olet syönyt, mitä olet syönyt ja miltä olo tuntuu.

 • valmentaja osaa linkittää syömistä suorituskykyyn ja jaksamiseen.

 • kerrotaan lapsille ruoan merkityksestä jaksamiseen ja palautumiseen.

 • valmentajan asenne toimii esimerkkinä ravitsemusasioissa.
  voidaan hyödyntää älyteknologiaa (esim. kuvaaminen) urheiluravitsemuksen opettamiseen.

Kilpailut

 • Opastetaan vanhempia ja lapsia kilpailuun valmistautumiseen ja kilpailupäivien evästykseen liittyen.

 • Opetellaan rytmittämään ruokailut kilpailu- tai turnausaikatauluun sopivaksi.

 • Sovitaan pelisäännöistä kioskikäytäntöjen yms. suhteen.

Leirit

 • Opiskellaan terveellisen ravitsemuksen periaatteita käytännössä.

 • Opetellaan tekemään hyviä valintoja leiriruokailujen yhteydessä.

Bookmark and Share