LiVE-ohjelma Terve Urheilijan taustalla

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE)

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen ehkäisy.

LiVE-ohjelma aloitti toimintansa 1.3.2006 Terve Urheilija-ohjelmalla. LiVE-ohjelman tarkoituksena on koordinoida liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma Suomessa.

LiVE -ohjelman tavoite

LiVE -ohjelma edistää terveellisiä ja turvallisia liikuntatottumuksia sekä ehkäisee liikunnasta aiheutuneita tapaturmia ja vammoja. LiVE lisää nuorten urheilijoiden ja liikunnanharrastajien sekä terveys- ja arkiliikkujien hyvää terveyttä tukevia käytäntöjä tutkimustietoon ja käytännön kentällä tapahtuviin selvityksiin perustuen. Kanavina toimivat verkkosivut, koulutukset, opasmateriaalit, kampanjat, asiantuntijana toimiminen eri foorumeissa sekä asiantuntijaverkostojen luominen.

LiVE lisää liikunnan turvallisuutta

  1. tuottamalla monipuolista tutkittua tietoa maksutta verkkoon
  2. kehittämällä ja tarjoamalla käytännön työkaluja ja opetusmenetelmiä
  3. kouluttamalla mm. valmentajia, ohjaajia, huoltajia, asiantuntijakouluttajia ja opettajia
  4. kannustamalla yhteistyöhön lajiliitot, seurat, kouluttajatahot, liikunta- ja terveysjärjestöt
  5. haastamalla pohtimaan ja muuttamaan asenteita sekä toimintatapoja.

Rahoitus

LiVE on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä Terveyden edistämisen määrärahaa vuosina 2006-2011. Hankkeita rahoittaa OKM ja STM. Alan tutkimusta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.


LiVE -ohjelman muut osahankkeet

Terve Koululainen -hanke (2010-) 
Smart Moves -hanke (2014–)

Lue lisää:

tervekoululainen.fi
smartmoves.fi

Terve koululainen logo


SmartMoves-neliologo-pieni

Bookmark and Share