Yleisimmät urheiluvammat


Tälle sivustolle on koottu tietoa yleisimmistä urheiluvammoista (polvi, nilkka, selkävammat). Osiot sisältävät seuraavat osuudet:

  • yleistä tietoa,
  • ominaisuuksien tai suoritustekniikan arviointiohjeet,
  • ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Useimmin loukattuja kehonosia ovat

  • nilkka (26 % kaikista urheiluvammoista)
  • polvi (17 %)
  • selkä (9 %).

Urheiluvammat ovat useimmiten vakavuudeltaan lieviä, mutta niiden pitkäaikaisseuraukset (mm. ajan kuluessa paheneva nivelrikko) saattavat olla harmillisia.

Lähes puolet liikuntatapaturmissa tulleista vammoista on nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. 15 %:ssa tapauksista aiheutuu nivelen sijoiltaanmeno tai lihasrepeämä, 12 %:ssa tapauksista aiheutuu mustelmia tai muita ruhjevammoja sekä 10 %:ssa tapauksista luunmurtumia.

Urheiluvammat voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan:

  1. Äkilliset tapaturmat – nopea kudoksen vaurioituminen. Äkilliseksi tapaturmaksi luokitellaan nivelsidevammat, lihasvammat ja murtumat.

  2. Rasitusvammat – kudosten mikrovauriot, jotka syntyvät liiallisesta ja yksipuolisesta kuormituksesta sekä liian lyhyestä palautumisajasta. Rasitusvammoja ovat muun muassa penikkatauti, rasitusmurtumat ja osa selkävaivoista.


Bookmark and Share