Kymppiympyrä®

Terve Urheilija -ohjelman ydinsisältö on koottu Kymppiympyrään, joka on koko Terve Urheilija -ohjelman laajat sisältöalueet kokoava visuaalinen esitystapa. Siihen tiivistyy kehittävän, terveellisen ja turvallisen harjoittelun kokonaisvaltainen näkemys. Se pitää sisällään valmentautumisen fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet urheilijan arjessa ja valmentamisesssa. Ydinsisältöihin pääset sivuston oikeasta laidasta sekä etusivun yläpalkista.

Ydinsisällöt

Lajin vaatimukset
Urheilijan ominaisuudet
Testaaminen ja arviointi
Monipuolinen liikunta ja urheilu
Kehon huolto ja palautuminen
Urheilijan ravitsemus
Terveydenhuolto
Urheilijan tukiverkko
Eettisyys ja pelisäännöt
Olosuhteet ja varusteet


Terve Urheilija kymppiympyräUrheiluvammojen synty ja riskitekijät Kymppiympyrän ytimessä

Terve Urheilija -ohjelman päämääränä on ehkäistä urheiluvammoja ja näin maksimoida urheilijan terveet harjoituspäivät. Olennaista on urheilijan yksilöllisten ominaisuuksien ja lajin vammariskien huomioiminen valmennuskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kymppiympyrä muodostaa tutkimuksellisen viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista selvittää ja tutkia urheilijan terveyttä tukevia ja urheiluvammoja ennaltaehkäiseviä menetelmiä. Kymppiympyrä rakentuu urheiluvammojen ehkäisyn askeleisiin.


Kymppiympyrän analyysi

Kymppiympyrä on pohjana Terve Urheilija -kyselyissä. Kyselyllä voidaan selvittää esim. tietyn urheilulajin, seuran tai joukkueen urheilijoiden terveydentilaan ja valmentautumiseen liittyviä tekijöitä ja kokonaistilannetta.

Kymppiympyrän analyysillä on mahdollista selvittää harjoittelun ja valmentautumisen tilannetta erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten lajiliitoissa, seuroissa ja muissa urheiluyhteisöissä.


Bookmark and Share