Hyppää sisältöön

Urheiluvamman ensiapu ja hoito

Tapaturman sattuessa, toimi oikein ja nopeasti.

Toiminta tapaturmatilanteessa | Urheiluvamman akuutti ensiapu (PEACE) | Akuutin vaiheen jälkeinen urheiluvamman hoito (LOVE)

Kaikkia urheilussa sattuvia vammoja ei voida ennaltaehkäistä. Urheiluvamman sattuessa, on tärkeää toimia oikein ja nopeasti. Näin voidaan minimoida vamman aiheuttamat haitat. Uhreiluvamman akuutti ensiapuprotokolla (PEACE) ja akuutin vaiheen jälkeinen hoitoprotokolla (LOVE) kannattaa painaa mieleen.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

  • Tunnista hätätilanne (pään vamma – tajunnan menetys, niskavammat, avomurtumat, voimakas verenvuoto, kaulan alueen iskuvammat jne.) ja soita 112.
  • Nopeaa arviota vaativissa tilanteissa (pään vamma ilman tajunnan menetystä, murtumaepäilyt, alaraajavamma – ei pysty varaamaan jalalle, yläraajavamma – liikerajoitus, rintakehävammat, silmävammat jne.) toimita urheilija päivystykseen.
  • Muut vammat (venähdykset, revähdykset, ruhjeet jne.) fysioterapeutin ja tarvittaessa lääkärin arviointiin.

Lataa toimintaohjeet tapaturman sattuessa (Valtonen & Alanko, KIHU 2019)

Urheiluvamman akuutti ensiapuprotokolla (PEACE)

Jos vamma sattuu, muista PEACE eli Protect – Elevate – Avoid anti-inflammatory modalities – Compress – Educate. Urheiluvamman ensiapu tähtää pienempään verenvuotoon ja turvotukseen vamma-alueella. Mitä pienempi vuoto ja turvotus, sitä pikaisempi paraneminen.

P (Protect) – Suojele. Vältä varausta tai rajoita liikettä ensimmäisten päivien (1–3) aikana vamman jälkeen vähentääksesi verenvuotoa ja välttääksesi lisävaurioiden muodostumista vamma-alueelle.

E (Elevate) – Pidä koholla. Nosta mahdollisuuksien mukaan vammautunut raaja tai muu kehonosa sydämen yläpuolelle auttaaksesi kudosnesteen poistumista vamma-alueelta.

A (Avoid anti-inflammatory modalities) – Vältä tulehdusprosessia estävien tekijöiden käyttöä ensihoidossa. Tulehdusprosessiin vaikuttavat lääkitykset, kuten tulehduskipulääkkeet, voivat haitata kudosten paranemisprosessia estäen tulehdusreaktion hyödyllisiä vaikutuksia kudosten toipumisessa. Esim. luunmurtumissa tulehduskipulääkkeiden käyttö hidastaa luutumista.

Kylmähoidon tehosta akuuttien kudosvaurioiden hoidossa ei ole riittävästi näyttöä, ja pitkittyneen kylmähoidon potentiaaliset haitat korostuvat tulehdusprosessin häiriintymisen myötä.

C (Compress) – Kompressoi. Mekaaninen puristus vammautuneen kudoksen ympärillä vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa.

E (Educate) – Ohjeista. Kannusta potilasta aktiiviseen ja omatoimiseen kuntoutumiseen. Passiivisista hoitomuodoista on harvoin hyötyä akuutin vamman hoidossa. Vältä ylihoitoa ja rohkaise potilasta ottamaan paranemisprosessi omaan hallintaansa. Anna hänelle realistinen kuva paranemisen kestosta.

Urheiluvamman akuutin vaiheen jälkeinen hoitoprotokolla (LOVE)

L (Load) – Kuormita. Lepo suositellaan korvaamaan optimaalisella kuormituksella. Uusi suositus korostaa kuormituksen aloittamista ja normaalien toimintojen jatkamista heti, kunhan oireet sen sallivat. Optimaalisessa kuormituksessa vältetään kivun voimistumista ja vahvistetaan kudosten paranemista liikkeen avulla. Normaaliharjoittelu on usein vaihdettava korvaaviin harjoitteisiin, jotta muodostuva arpi olisi mahdollisimman pieni ja kestävä.

O (Optimism) – Ole optimistinen. Tue myönteistä asennoitumista paranemista kohtaan pysyen samalla realistisena paranemisen aikataulusta. Katastrofointi, masentuneisuus ja liikkeen pelko yhdistyvät heikompaan lopputulokseen vammasta toipuessa.

V (Vascularisation) – Tue uudisverisuonituksen muodostumista. Muutama päivä vamman jälkeen aloitettu aerobinen harjoittelu lisää verenkiertoa vaurioituneissa kudoksissa edistäen uudisverisuonituksen muodostumista ja näin kudosten paranemista. Aerobinen harjoittelu ja aikainen mobilisaatio parantavat toimintakykyä ja vähentävät kipulääkkeiden tarvetta.

E (Exercise) – Tee uusia vammoja ehkäiseviä harjoitteita. Aloita terapeuttinen harjoittelu aikaisin palauttaen liikeratoja, voimaa ja asentotuntoaistia. Vältä kivun tuottamista ja käytä kivun tuntemuksen kuvausta apuna, kun edistät harjoitusohjelmaa haastavampaan suuntaan. Terapeuttinen hermo-lihasjärjestelmää tukeva harjoittelu ehkäisee uusien vammojen sattumista. Aktiivisen kuntoutuksen laiminlyönti johtaa arpi- ja uudiskudoksen huonoon orientaatioon ja heikkoon rasituksensietoon, mikä lisää vamman uusiutumisriskiä.

Infograafi urheiluvamman akuutista ensiavusta ja akuutin vaiheen jälkeisestä hoidosta. Akuutin vaiheen ensiapuprotokolla PEACE: P (Protect) – Suojele. E (Elevate) – Pidä koholla. A (Avoid anti-inflammatory modalities. C (Compress) – Kompressoi. E (Educate) – Ohjeista. Akuutin vaiheen jälkeinen hoitoprotokolla: L (Load) – Kuormita. O (Optimism) – Ole optimistinen. V (Vascularisation) – Tue uudisverisuonituksen muodostumista. E (Exercise) – Tee uusia vammoja ehkäiseviä harjoitteita.

Tulostettava PEACE & LOVE -infograafi (pdf)

Osion asiantuntijat: Olli Kattilakoski, LL – Kerttu Toivo, LL – Jari Parkkari, LT, EL

Jaa: