Hyppää sisältöön

Nikotiini

Nikotiini ei paranna suorituskykyä ja heikentää harjoittelusta palautumista. Tupakan lisäksi kaikki muutkin nikotiinituotteet aiheuttavat riippuvuutta ja ovat haitallisia urheilijan terveydelle. 

Nikotiinin käyttö urheilijoilla | Riippuvuus | Vaikutukset suorituskykyyn

Tupakoinnin haitallinen vaikutus suorituskykyyn tiedetään yleensä hyvin. Muiden nikotiinituotteiden, kuten nuuskan, nikotiinipussien ja sähkösavukkeiden käytön haittoja ei sen sijaan välttämättä tunneta, vaikka käyttöä esiintyy urheilijoilla.

Nikotiinin käyttö urheilijoilla

Säännöllisesti ja aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten nuuskan käyttö oli harvinaisempaa kuin nuorten, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan (10 % vs. 23 %). Lisäksi aktiiviset seuranuoret käyttivät nuuskaa harvemmin kuin silloin tällöin seuratoiminnassa mukana olevat samanikäiset (10 % vs. 26 %). Tämä selviää WHO-Koululaistutkimuksen aineistoon perustuvasta, Jyväskylän yliopistoon tehdystä pro gradu –tutkimuksesta.

Säännöllisesti seuratoiminnassa mukana olevista nuorista 12 % tupakoi. Sen sijaan niistä nuorista, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, 29 % käytti tupakkaa. Aktiivisista seuranuorista yksi kymmenestä käytti tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa (12 % vs. 10 % vs. 10 %). Myös silloin tällöin seuratoimintaan osallistuvat käyttivät tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa lähes yhtä yleisesti keskenään (28 % vs. 26 % vs. 25 %). 

Riippuvuus

Nikotiinin riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset välittyvät aivojen niin sanotun mielihyväkeskuksen kautta. Nikotiini imeytyy nopeasti ja aiheuttaa yleensä ensin pahaa oloa. Jos nikotiinin käyttöä jatketaan, elimistö mukautuu sen vaikutuksiin. Riippuvuus voi syntyä satunnaisenkin käytön seurauksena.  

Nikotiinituotteita käyttävät urheilijat perustelevat käyttöä usein rentouttavalla vaikutuksella ja keskittymiskyvyn paranemisella. Nämä vaikutukset liittyvät usein kuitenkin riippuvuuteen ja vieroitusoireiden helpottumiseen. Riippuvuus esimerkiksi tupakasta ei yksinään johdu nikotiinista, vaan sisältää myös psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden, johon vaikuttavat esimerkiksi ympäristö, ihmiset, toiminta, tunteet ja muut mielihyvän kokemukset.  

Nikotiinista aiheutuvia vieroitusoireita

  • levottomuus
  • väsymys
  • keskittymiskyvyn heikkeneminen

Katso myös Fressiksen ja Suomen palloliiton YouTube-video aiheeseen liittyen.

Nikotiini ja suorituskyky

Nikotiinin tiedetään nostavan leposyketasoa sekä verenpainetta ja laskevan sykevälivaihtelua. Näin ollen nikotiinituotteiden käyttö voi rasittaa urheilijan kehoa jo ennen varsinaisen urheilusuorituksen aloittamista.

Nikotiinin vaikutuksia urheilijan suorituskykyyn on tutkittu niukasti ja suurin osa tutkimuksista on tehty tupakoitsijoilla. Nikotiini saattaa heikentää suorituskykyä, sillä se supistaa verisuonia ja lisää sydämen työmäärää syketason ja verenpaineen nousun myötä. Nikotiini voi heikentää myös lihasten verenkiertoa. Verenkierron hidastuminen heikentää lihasten hapen ja ravintoaineiden saantia, sekä hidastaa aineenvaihdunnan sivutuotteiden poistumista. Nikotiini siis heikentää lihasten normaalia toimintaa suorituksen aikana ja voi hidastaa palautumista

Tutkimusnäytön mukaan nikotiinilla ei ole aerobista suorituskykyä, anaerobista suorituskykyä tai lihasten voimantuottoa lisäävää vaikutusta. Nikotiinin vaikutuksesta kognitiiviseen suorituskykyyn on vain niukasti näyttöä.  

Vaikuttaako vape?

Vapettaminen eli sähkötupakointi voi aiheuttaa vaurioita keuhkokudoksessa riippumatta siitä, onko tuotteessa mukana nikotiinia vai ei.

Sairastumisriski kasvaa

Ruokahalu ja aineenvaihdunta voivat heikentyä nikotiinin käytön myötä. Tämän seurauksena elimistö ei välttämättä saa ravinnosta riittävästi urheilusuoritukseen ja palautumiseen tarvittavaa energiaa ja suojaravintoaineita

Nikotiini on stimulantti eli elintoimintoja kiihdyttävä aine. Näin se myös häiritsee unen laatua ja määrää. Lisäksi nikotiinin vieroitusoireet vaikuttavat heikentävästi unen laatuun ja määrään. 

Tupakoitsijoilla tehtyjen tutkimusten mukaan nikotiini vaikuttaisi ylläpitävän kehossa jatkuvaa tulehdustilaa ja heikentävän vastustuskykyä ja hormonitoimintaa. Nikotiinin vaikutukset haittaavat myös vammojen, haavojen sekä luunmurtumien paranemista.  

Tiesitkö?

Jos nikotiinilla olisi suorituskykyä parantava vaikutus, se voitaisiin laskea doping-aineeksi ja silloin se olisi maailman antidopingtoimiston (WADA) kiellettyjen aineiden listalla. 

Syöpäjärjestöt ja Nikotiiniton urheilu -toimintamalli

Tämä sivu on toteutettu Syöpäjärjestöjen Nikotiiniton urheilu -toimintamallin pohjalta. Syöpäjärjestöt on tärkeässä roolissa nikotiinituotteiden vaikutusten tiedottamisessa ja nikotiinittomuutta tukevien työkalujen tarjoamisessa urheilijoille, vanhemmille, valmentajille, seuratoimijoille ja kaikille urheilijoiden parissa toimiville. Nikotiinittomuus olisi hyvä huomioida seurojen ja liittojen pelisäännöissä. Nikotiiniton urheilu -toimintamalli tarjoaa myös vinkkejä nikotiinituotteiden käytön puheeksi ottamiseen ja käyttöä lopettavan tukemiseen.

Asiantuntijat: Ari Hännikäinen, laillistettu lääkäri, TtM – Kerttu Toivo, EL, LT

Lähteitä:
Johnston R, Doma K, Crowe M. Nicotine effects on exercise performance and physiological responses in nicotine-naïve individuals: a systematic review. Clinical Physiology and Functional Imaging 2018;38:527–538.
Patja K @ Borodulin K. 2020. Vaikuttavatko tupakka- ja nikotiinituotteet kilpaurheilijan suorituskykyyn?  Suomen lääkärilehti, 75(50):2765-2770. 

Aiheesta lisää:

Nikotiiniton urheilu -toimintamalli. Fressis-tietopankki. Syöpäjärjestöt.

Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtosen videohaastattelu nuuskankäyttöön liittyen.

Testaa tietosi Fressiksen Nikotiinimyytit-tietotestissä

9.2.2024

Jaa: