Hyppää sisältöön

Vammojen ehkäisy

Suomessa sattuu vuosittain yli 430 000 liikuntavammaa. Suuri osa vammoista voitaisiin ennaltaehkäistä.

Urheiluvammat ovat useimmiten vakavuudeltaan lieviä, mutta niiden pitkäaikaisseuraukset (mm. ajan kuluessa paheneva nivelrikko) saattavat olla vakavia.

Tälle sivustolle on koottu tietoa yleisimmistä urheiluvammoista ja vammojen ennaltaehkäisystä kehonosittain.

Useimmin loukattuja kehonosia ovat

  • nilkka (26 % kaikista urheiluvammoista)
  • polvi (17 %)
  • selkä (9 %).

Lähes puolet liikuntatapaturmissa tulleista vammoista on nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. 15 %:ssa tapauksista aiheutuu nivelen sijoiltaanmeno tai lihasrepeämä, 12 %:ssa tapauksista aiheutuu mustelmia tai muita ruhjevammoja sekä 10 %:ssa tapauksista luunmurtumia.

Urheiluvammat voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan:

  1. Äkilliset tapaturmat – nopea kudoksen vaurioituminen. Äkilliseksi tapaturmaksi luokitellaan nivelsidevammat, lihasvammat ja murtumat
  2. Rasitusvammat – kudosten mikrovauriot, jotka syntyvät liiallisesta ja yksipuolisesta kuormituksesta sekä liian lyhyestä palautumisajasta. Rasitusvammoja ovat muun muassa penikkatauti, rasitusmurtumat ja osa selkävaivoista.

Valmentajalla on ratkaiseva rooli urheiluvammojen ehkäisyssä ja urheilijan terveenä pysymisessä.

Vammojen ehkäisy: Valitse kehonosa, josta haluat lisää tietoa.

Jaa: