Hyppää sisältöön

Terve urheilija -ohjelma

Esittely

Terve urheilija -ohjelma on Tampereen urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkitun tiedon jalkautusohjelma. Ohjelma on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelmaa (LiVE). 

Tampereen urheilulääkäriasema vastaa ohjelman verkkosivuista sekä koulutus- ja viestintätoiminnasta.

Tavoite

Terve urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on urheilijoiden terveyttä tukevan urheilun ja valmennuksen edistäminen sekä liikuntavammoja tutkitusti ehkäisevien käytäntöjen vieminen valmennukseen. Terveyttä tukevat ja tehokkaat vammoja ehkäisevät toimenpiteet halutaan juurruttaa pysyviksi käytänteiksi lasten ja nuorten urheilijoiden valmennukseen.

Kohderyhmä

Ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat nuorten urheilijoiden valmentajat ja ohjaajat sekä huipulle tähtäävien urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden valmentajat. Toisena kohderyhmänä ovat urheiluseuroissa liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Ohjelman koulutustoimet on suunnattu ensisijaisesti lajiliitoille, seuroille, liikunnan aluejärjestöille ja urheiluopistoille. 

Vaikutuskanavat

Ohjelma tarjoaa tutkittua tietoa kokonaisvaltaisen ja urheiluvammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Verkkosivusto toimii keskeisenä viestintä- ja materiaalinjakokanavana. Materiaalit ovat kaikkien vapaassa käytössä näiden sivujen kautta. 

Terve urheilija viestii aktiivisesti Instagramissa (@terveurheilija), Twitterissä (@terveurheilija) ja Facebookissa. Hankkeen tuottamat videot löytyvät ohjelman YouTube-kanavalta.

Ohjelma järjestää erilaisia seminaareja sekä avointa että tilauskoulutusta. Poimintoja koulutusesityksistä löydät Materiaalit -sivulta.

Rahoitus

Terve urheilija -ohjelmaa ylläpitävän Tampereen urheilulääkäriaseman päärahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Terve urheilija -ohjelmaa ovat rahoittaneet STM ja OKM (vuosina 20142016).

Vuodesta 2017 lähtien ohjelmassa kouluttajana työskentelevän Sporttimestarin toimintaa rahoittavat Pohjola Vakuutus ja Pihjalalinna. 

Kouluttajaverkostot

Terve urheilija -asiantuntijoita on koulutettu yli 80. Ohjelma järjesti Terve urheilija -kouluttajakoulutuksia lajiliittojen ja seurojen tarpeisiin vuosina 2008‒2014 yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Näiden koulutusten tarkoituksena oli saada eri kouluttajatahoihin ja lajeihin urheilijan terveyteen ja vammojen ehkäisyyn perehtyneitä asiantuntijoita, jotka jalkautuvat kouluttamaan edelleen valmentajia mm. seurojen, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen koulutuksiin. 

Päivitetty: 16.3.2023

Jaa: