Hyppää sisältöön

Eettisyys ja pelisäännöt

Reilu Peli | Doping

Urheilussa säännöillä on oma paikkansa. Pelaaminen ja kilpaileminen on reilua, kun kaikkia koskevat samat säännöt, menettelytavat ja arviointikriteerit. Yhteisten toimintatapojen, lajin sääntöjen, eettisten periaatteiden ja rehdin kilpailun myötä liikunnasta ja urheilusta saavat iloa ja miellyttäviä elämyksiä niin urheilijat, valmentajat kuin katsojat. Sääntöjen noudattaminen vähentää myös liikunta- ja urheiluvammojen syntymisen riskiä.

Reilu Peli

Reilu Peli on liikuntajärjestöjen yhteinen kuvaus liikunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Periaatteet hyväksyttiin Suomen Liikunta ja Urheilun syyskokouksessa 2004.

Reilu Peli on tarkoitettu kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat tai toimivat liikunnan eri tehtävissä vapaaehtoisina tai työntekijöinä.

Reilun Pelin periaatteet:

  1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus.
  2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
  3. Vastuu kasvatuksesta.
  4. Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.
  5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun.
  6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

Doping

Dopingilla tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn parantamista WADA:n listaamien kiellettyjen menetelmien keinoin, kuten kiellettyjä lääkeaineita käyttämällä.

Dopingvalvonnan tarkoitus on estää terveydelle vaarallisten ja/tai kiellettyjen aineiden ja menetelmien käyttö, turvata urheilijoiden oikeus reiluun ja puhtaaseen kilpailuun, puolustaa urheilun oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta sekä kunnioittaa niin urheilun kuin lääketieteenkin etiikkaa.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK ry:n keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan arvot ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja asiantuntijuus.

Hyödyllisiä linkkejä:

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Urheilun pelisäännöt (Olympiakomitea)

Vastuullisuus (Olympiakomitea)

Et ole yksin (Väestöliiton ja urheilujärjestöjen maksuton puhelin ja chat)

Reilun pelin opas – Pitääkö tätäkin nyt miettiä? (pdf)

Jaa: