Hyppää sisältöön

Urheilijoiden syömishäiriöt

Urheilijoiden syömishäiriöt ovat yleisiä etenkin painoluokka-, kestävyys- ja esteettisissä lajeissa. Suhteellinen energiavaje laskee suorituskykyä ja heikentää palautumista.

Syömishäiriöiden tausta ja tunnistaminen | Suhteellinen energiavaje | Urheilijoiden syömisongelmat

Syömishäiriöiden tausta ja tunnistaminen

Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joihin liittyy poikkeavan syömiskäyttäytymisen lisäksi psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyminen. Syömishäiriöihin luetellaan kuuluvaksi laihuushäiriö sekä erilaiset ahmimista sisältävät häiriöt. Syitä syömishäiriön puhkeamiselle ei kuitenkaan tiedetä.

Monissa tapauksissa urheilijoiden syömishäiriöt saavat alkunsa pyrkimyksestä syödä terveellisesti. Urheilijoilla tähän liittyy usein lajinomaisen suorituskyvyn parantaminen ja kehonkoostumuksen optimoiminen. Syömishäiriöille altistavia tekijöitä saattavat olla mm. perinnöllinen alttius, stressitekijät sekä laihuutta ihannoiva ympäristö. Riskilajeja syömishäiriöille ovat painoluokkalajit, kestävyyslajit, esteettiset lajit sekä muut lajit, joissa alhaisesta kehon painosta on hyötyä, kuten mäkihyppy.

Ihminen, jolla on syömishäiriö, ei yleensä itse ota asiaa esille. Lievät häiriöt ovat helpommin hoidettavissa. Tämän vuoksi syömishäiriöön tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun epäily on herännyt. Syömishäiriöön urheilijalla voivat viitata mielialan muutokset, nopea laihtuminen, kuukautishäiriöt tai toistuvat loukkaantumiset. Nuoren kanssa paljon tekemisissä olevat ihmiset ovat avainasemassa häiriön tunnistamisessa. Terveystarkastuksessa voi myös herätä epäily syömishäiriöstä tai suhteellisesti liian vähäisestä energiansaannista. Painon pudotessa tulee mahdollinen muu sairaus selvittää.

Suhteellinen energiavaje

Suhteellisella energiavajeella urheilussa (engl. RED-S = Relative Energy Deficiency in Sport) tarkoitetaan tilaa, jossa energiansaanti on kulutukseen nähden riittämätöntä. Tällainen tila laskee suorituskykyä ja heikentää palautumista. Pitkään jatkuessaan suhteellinen energiavaje vähentää harjoittelun tuloksellisuutta sekä lisää riskiä sairastumisille ja loukkaantumisille. Suhteellinen energiavaje altistaa urheilijan myös ylirasittumiselle, josta palautuminen voi kestää kuukausista jopa vuosiin.

Hyvä tietää!

Suhteellinen energiavaje ei merkitse välttämättä syömishäiriötä, mutta sen tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeitä terveellisen ja turvallisen urheilun mahdollistamiseksi.

Urheilijoiden syömishäiriöt

Tyypillisesti urheilijoilla syömishäiriöt ovat lievempiä, jolloin tiedollinen ohjaus ja tilanteen seuranta voivat riittää korjaamaan tilanteen. Hoidossa keskeistä ovat energiansaannin lisääminen ja harjoittelun määrän vähentäminen. Sosiaalisen verkoston tuki on tärkeää toipumisen edistämiseksi. Mikäli näillä muutoksilla tilanne ei helpotu 2‒3 kuukauden aikana, tehdään lähete syömishäiriöihin erikoistuneeseen yksikköön moniammatillista hoitoa varten.

Lisää tietoa urheilijoiden häiriintyneestä syömisestä

Esitykset urheilijoiden syömisen ongelmista:

Suhteellinen energiavaje (pdf)
Urheilijoiden syömisongelmat – tunnistaminen (pdf)
Urheilijoiden syömisongelmat – hoito (pdf)

Syömishäiriökeskus on tehnyt valmentajille kaksi opasta urheilijan syömishäiriöistä:

OSA 1: Teoriaa urheilijan häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä
OSA 2: Vinkkejä ja työkaluja urheilijan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen

Tutustu myös Syömishäiriökeskuksen työkaluun Miten tunnistaa urheilijan häiriintynyt syömiskäyttäytyminen?

Lisätietoa urheilijan terveellisestä ravitsemuksesta Ravitsemus -osiosta.

Osion asiantuntijat: Timo Hänninen, LT, EL – Kerttu Toivo, LL – Vili Jaakola, TtK

Hyödyllisiä linkkejä

Jaa: