Hyppää sisältöön

Vammojen ehkäisyn vaiheet

Lajissa esiintyvien vammojen ja vammoille altistavien tekijöiden tunteminen on tehokkaan ennaltaehkäisyn edellytys.

Vammojen ehkäisyn vaiheet voidaan kuvata neljän vaiheen mallina (van Mechelen 1992). Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitä vammoja lajissa esiintyy ja kuinka vakavia ne ovat. Toisessa vaiheessa tutkitaan, miten nämä vammat tapahtuvat ja mitkä tekijät altistavat vammoille. Kahden ensimmäisen vaiheen pohjalta suunnitellaan keinot vammojen ehkäisyyn ja lopuksi arvioidaan käyttöön otettujen menetelmien tehokkuutta.

Vammojen ehkäisyn vaiheet, kaaviokuva. Tiedot löytyvät tekstistä.
Vammojen ehkäisyn vaiheet (van Mechelen 1992)

1. Lajissa esiintyvien vammojen tunteminen

Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle lajissa esiintyvien vammojen tuntemisesta. On tärkeää, että tarkastellaan koko harjoittelukokonaisuutta.

Vammojen määrä, vakavuus ja vammatyypit

 • Kuinka paljon vammoja ilmaantuu?
 • Miten vakavia vammat ovat?
 • Mitä vammoja lajiharjoittelussa sattuu?
 • Mitä vammoja kilpailuissa sattuu?
 • Mitä vammoja oheisharjoittelussa sattuu?
 • Missä kehon osissa vammat sijaitsevat?
 • Mihin kudoksiin vammat kohdistuvat?

2. Vammojen syntymekanismit ja riskitekijät

Kun vammojen yleisyys on selvillä, kartoitetaan miten tyypilliset vammat tapahtuvat ja mitkä tekijät lisäävät vammariskiä.

a) Vammojen syntymekanismit

 • Ovatko vammat äkillisiä vammoja vai rasitusvammoja?
 • Missä tilanteissa vammat yleensä sattuvat?
 • Ovatko äkilliset vammat ulkoisen syyn aiheuttamia vai syntyvätkö ne ilman ulkoista syytä?
 • Mikä tapahtumien ketju johtaa loukkaantumiseen eli mitä kehon liikeketjussa tapahtuu?

b) Vammoille altistavat riskitekijät

Vammojen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin alla olevan taulukon mukaisesti.

Vammoille altistavat riskitekijät (mukailtu van Mechelen 1992)

Urheiluvamma on monen tekijän summa.

Kuva, jossa kerrotaan urheiluvamman synnystä. Urheiluvamma syntyy sisäisten ja ulkoisten riskitekijöiden sekä jonkin vaarallisen tapahtuman seurauksena.
Urheiluvamman synty (mukailtu Meeuwisse 1994)

3. Vammojen ehkäisyn toimenpiteet

Vaiheista 1 ja 2 saatujen tietojen pohjalta valitaan vammojen ehkäisyyn sopivat toimenpiteet:

 • Millä keinoilla vaarallisilta vammatilanteilta ja vammaan johtavilta tapahtumilta/mekanismeilta voidaan suojautua?
 • Mitä riskitekijöitä voidaan kontrolloida/muuttaa?

Vammojen ehkäisyn kolme eri tasoa

 • Primaaritaso (yksilötaso = urheilija)
  Esim. terveystarkastukset, suojavarusteiden käyttö, liiketaitoharjoittelu
 • Sekundaaritaso (ryhmätaso = seura, lajiliitto jne.)
  Esim. luennot, koulutukset, lajin sääntömuutokset
 • Tertiääritaso (yhteiskuntataso)
  Esim. liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito

4. Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi

Lopuksi arvioidaan toimivatko valitut vammojen ehkäisymenetelmät vai täytyykö etsiä muita vaihtoehtoja.

 • Mikä on vaikuttavuus?
 • Paraneeko kunto/liiketaidot/kehon hallinta…?
 • Vähenevätkö vammat?

Lisätietoa eri kehonosien yleisimmistä vammoista, vammojen riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä saat valitsemalla Vammojen ehkäisyn alavalikosta kehonosan.

Osion asiantuntijat: Kati Pasanen, FT, ft – Mari Leppänen, TtT

Päivitetty: 13.9.2023

Jaa: