Hyppää sisältöön

Ravitsemus

Harjoittelu, lepo ja ravinto ovat avainasemassa urheilijan kehittymisessä. Kaikkien kolmen ollessa kunnossa urheilijan kehittyminen optimaalisesti on mahdollista.

Urheilijan tavoitteena on pystyä harjoittelemaan tehokkaasti, palautua harjoittelusta mahdollisimman hyvin ja pysyä terveenä. Tässä urheilijaa tukee hyvin koostettu ruokavalio.

Kehittymisen kolmion muodostavat harjoittelu, lepo ja ravinto. Kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä.
Kuva 1. Kehittymisen kolmio

Urheilijan ravinnonsaannissa korostuvat tietyt asiat, jotka poikkeavat tavanomaisesta. Suurin ero on liikkumisesta aiheutuva lisääntynyt energian tarve.

Urheilijan ravinnonsaannin eri osa-alueiden tärkeyttä suhteessa toisiinsa voidaan havainnollistaa alla olevan kuvan avulla.

Ruokavalioiden osa-alueiden tärkeys. Riittävä energiansaanti on tärkein. Riittävän energiansaannin jälkeen toiseksi tärkeimpänä voidaan pitää ateriarytmiä, ruokavalion laatua ja energiaravintoainejakaumaa.
Kuva 2. Ruokavalion osa-alueiden tärkeys urheilussa.

Riittävä energiansaanti on kaiken perusta, sillä liikkeen tuottamiseen tarvitaan energiaa. Riittävän energiansaannin jälkeen toiseksi tärkeimpänä voidaan pitää säännöllistä ateriarytmiä ja lähes yhtä tärkeänä ruokavalion laatua ja energiaravintoainejakaumaa. Pienimmässä roolissa ovat ravintolisät, joista saatu hyöty on parhaimmillaankin vain muutaman prosentin luokkaa olettaen, että kaikki muut ravinnon osa-alueet ovat kunnossa.

Asiantuntijat: Anna Ojala, ETM – Vili Jaakola, TtM

Päivitetty: 24.4.2024

Jaa: