Säännöllinen elämänrytmi ja uni

Unen määrä nuorella ja kasvuikäisellä tulisi olla yli kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Unen määrän lisäksi unen säännöllisyydellä on suuri merkitys palautumisen kannalta.

Lihakset tarvitsevat lepoa

Lihaksiston kudosvauriot korjautuvat ja energiavarastot palautuvat harjoittelusta tehokkaimmin rakentavien eli anabolisten hormonien vaikuttaessa. Näiden hormonien eritys on vilkkainta tietyissä unen vaiheissa. Nämä syvän unen vaiheet saavutetaan parhaiten, kun unirytmi on säännöllinen.

Hermosto kaipaa unta

Myös hermoston palautuminen vaatii säännöllistä unta. Useat tutkimukset osoittavat, että sekä pitkä valvominen että kasautuva univaje heikentävät havaintojen tekemistä ja koordinaatiokykyä. Tästä syystä väsyneenä harjoittelu ja kilpaileminen lisäävät loukkaantumisriskiä.

Unen eri syvyysasteet
- Kaikilla on oma merkityksensä

  • kudosten rakentuminen
  • hermoston palautuminen
  • oppiminen
  • immuniteetin vahvistuminen
  • kasvun säätely

Huom. Jo 2-3 vuorokauden epäsäännöllinen uni heikentää hermostollisia, hormonaalisia ja immunologisia toimintoja. Parhaan mahdollisen palautumisen turvaamiseksi nuoren urheilijan tulisi noudattaa mahdollisimman säännöllistä vuorokausirytmiä sekä unen että ravinnon suhteen.

Bookmark and Share