Olosuhteet ja varusteet

Harjoitusvälineillä, -varusteilla ja -paikalla on väliä

Osioon on koottu tällä hetkellä tietoa liikunta-alustan merkityksestä, pukeutumisesta ja jalkinevalinnoista.

Ovatko nämä asiat osaltasi kunnossa?

  • Ovatko lajiin liittyvät välineet kunnossa, huollettu ja turvallisia?
  • Onko harjoitustila käyttötarkoitukseensa tehty ja lajiin sopiva?
  • Onko tila turvallinen ja siisti?
  • Onko harjoitustilan alusta turvallinen ja sopiva lajiin?
  • Kuka tarkastaa ja kuinka säännöllisesti välineiden ja telineiden kunnon ja turvallisuuden?
  • Onko valaistus riittävä?
  • Onko tilan käyttäjämäärä sopiva tilan kokoon nähden?
  • Onko harjoituspaikassa yleiset säännöt, jotka pyrkivät takaamaan turvallisuuden ja viihtyvyyden?
  • Noudatetaanko harjoituspaikan sääntöjä ja ohjeita?

Hyviä tiedonlähteitä

Parkkari ym. 2003. Liikuntavammat ja niiden ehkäisy. Suomen lääkärilehti 1/2003, 71-77.

Parkkari ym. Is it possible to prevent sports injuries? Sports Medicine 2001: (31): 985-995

Olsen et al. Relationship between floor type and risk of ACL injury in team handball. Scandinavian Journal of Medicine and Science in sports 2003: 13: 299-304

Bookmark and Share