Terve Urheilija® -ohjelma

Liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat yleisin tapaturmaluokka Suomessa. Terve Urheilija -ohjelma on osa valtakunnallista Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa (LiVE), jonka tehtävänä on koordinoida liikuntavammojen ehkäisyä Suomessa.

Terve Urheilija® -ohjelman tavoite

Terve urheilija -ohjelman rekisteröity logoTerve Urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan urheilun ja valmennuksen edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta tutkitusti edistävien käytäntöjen vieminen käytännön valmennukseen. Hyvää terveyttä tukevat ja tehokkaat vammoja ehkäisevät toimenpiteet halutaan juurruttaa pysyviksi käytänteiksi lasten ja nuorten urheilijoiden valmennukseen.

Kohderyhmä

Terve Urheilija -ohjelman ensisijaisena kohderyhmänä ovat lasten ja nuorten sekä huippu-urheilijoiden valmentajat ja ohjaajat. Toisena kohderyhmänä ovat urheiluseuroissa liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Terve Urheilija® -ohjelman ydin esitetään Kymppiympyrässä®.
Ohjelman koulutustoimet on suunnattu ensisijaisesti lajiliitoille, seuroille, liikunnan aluejärjestöille ja urheiluopistoille.

Vaikutuskanavat

Terve Urheilija tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön taitoja kokonaisvaltaisen ja urheiluvammoja ehkäisevän harjoittelun tueksi. Terveurheilija.fi -sivusto toimii keskeisenä viestintä- ja materiaalinjakokanavana. Materiaalit ja toimintamallit ovat kaikkien vapaassa käytössä näiden sivujen kautta.

Terve Urheilija on myös Twitterissä (@terveurheilija) ja Facebookissa, joiden kautta voit seurata ohjelmaa. Hankkeen tuottamat videot löytyvät  Terve Urheilija -ohjelman YouTube-kanavalta.

Ohjelma järjestää erilaisia seminaareja sekä avointa että tilauskoulutusta. Poimintoja koulutusesityksistä löydät Materiaaleja -sivuilta.

Kouluttajaverkostot

Terve Urheilija -asiantuntijoita on koulutettu yli 80. Ohjelma on järjestänyt Terve Urheilija -kouluttajakoulutuksia lajiliittojen ja seurojen tarpeisiin vuodesta 2008 lähtien yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa. Näiden koulutusten tarkoituksena on saada eri kouluttajatahoihin ja lajeihin urheilijan terveyteen ja vammojen ehkäisyyn perehtyneitä asiantuntijoita, jotka jalkautuvat kouluttamaan edelleen valmentajia mm. seurojen, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen koulutuksiin.

Ohjelma koordinoi myös urheiluravitsemuksen valtakunnallista asiantuntijaverkostoa yhdessä Varalan Urheiluopiston kanssa. Verkoston asiantuntijat toimivat oman alueensa urheiluravitsemuksen asiantuntijoina ja paikallisen toiminnan kehittäjinä sekä kouluttajina.

Yhteistyössä

Yhteistyötahoina ovat mm. Suomen Olympiakomitea, Akatemiaverkosto, Liikuntalääketieteen keskukset, Pohjola Sairaala, Suomen Valmentajat ry, Urheiluopistoja, liikunnan aluejärjestöjä, lajiliittoja ja seuroja. Paikallisia yhteistyötoimijoitamme ovat Varalan Urheiluopisto ja Tampereen Urheiluakatemia.

Rahoitus

Terve Urheilija -ohjelma on saanut rahoitusta STM:stä. Vuosina 20142016 sitä rahoitti OKM.

Vuodesta 2017 lähtien ohjelmassa kouluttajana työskentelevän Sporttimestarin toimintaa rahoittaa Pohjola Sairaala.

Koordinointi


Ohjelman johtaja

ylilääkäri
Jari Parkkari, LT, dosentti
työp. 050 5923 848
jari.parkkari(a)ukkinstituutti.fi

tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Mari Leppänen,
TtT
työp. 046 9222 155
mari.leppanen(at)ukkinstituutti.fi

Tampereen Urheilulääkäriasema
Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
puh. 050 3062356 (toimisto)
www.taula.fi
www.ukkinstituutti.fi

Bookmark and Share