Toistot ja automatisoituminen

Tarvitaan toistoja ja lisää toistoja

Liikkeiden automatisoitumiseen tarvitaan 12000–20000 toistoa. Uusien liikemallien opettelu on hyvä aloittaa hitaasta vauhdista, tällöin aivot ehtivät ohjaamaan liikettä. Harjoituksen tuomien toistojen myötä liikkeistä muodostuu valmis malli, joka voidaan hyödyntää nopeasti ja liike automatisoituu.

Kun urheilijalle pyritään kartuttamaan monipuolinen ja tarkoituksenmukaisen liikemallien varasto, siihen sopivat matalatehoiset ja paljon toistoja sisältävät verryttelyvauhtiset harjoitteet.

Maksimiteholla tai -nopeudella tehtäviä harjoituksia urheilija kykenee parhaimmillaan käytännössä suorittamaan 2–3 kertaa viikossa. Tällöinkin toistojen lukumäärä jää suhteellisen pieneksi.

Bookmark and Share