Hyppää sisältöön

Harva nuori liikkuu riittävästi – liikuntavammat silti yleisiä

Vain harva 16‒20-vuotias nuori liikkuu riittävästi. Kyselyyn vastanneista nuorista 38 prosenttia oli kokenut edeltävän vuoden aikana vähintään yhden liikuntavamman, selviää tuoreesta Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksesta.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa on kerätty vuodesta 2014 lähtien tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta ja liikuntaan vaikuttavista tekijöistä. LIITU-aineisto on kerätty aiemmin perusopetusikäisiltä, mutta vuonna 2020 tutkimus kohdentui ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskeleviin nuoriin. Tutkimukseen saatiin vastauksia lähinnä lukiossa opiskelevilta nuorilta.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Mitattu liikkuminen ja uni

Liikemittausten mukaan lukiolaiset olivat valveilla reilut 15 tuntia vuorokaudesta ja nukkuivat keskimäärin reilut 7 tuntia. Mittarin mukaan liikkumisen suosituksen täytti vain 2,6 % mitatuista. Lukiolaiset ottivat keskimäärin 6178 askelta päivässä. Arkipäivinä askeleita kertyi jo aamun ja aamupäivän aikana, mutta viikonloppuisin askeleita kertyi vasta myöhemmin päivän kuluessa.

Liikuntavammat

Lukiolaisista 38 prosenttia oli kokenut edeltävän vuoden aikana vähintään yhden liikuntavamman. Miehistä 42 prosenttia ja naisista 36 prosenttia ilmoitti liikuntavammasta. Eniten vammoja raportoitiin urheiluseuraliikunnassa.

Urheiluseurassa liikuntaa harrastavista kolmasosa (33 %) ilmoitti loukkaantuneensa urheiluseuraliikunnassa vähintään kerran edeltävän vuoden aikana (Kuvio 1). Miehistä urheiluseuroissa loukkaantui 35 prosenttia ja naisista 31 prosenttia. Vapaa-ajan liikunnassa vastaavat luvut olivat 27 prosenttia ja 22 prosenttia. Ohjatussa opiskeluliikunnassa sattui loukkaantumisia joka kymmenennelle nuorelle. Liikuntavamman raportoineiden osuus pieneni, kun siirryttiin vanhempaan ikäryhmään.

Pylväskaavio, jossa kuvataan tutkimustuloksia edeltävän vuoden aikana  liikunnan aikana loukkaantuneiden osuutta miehillä ja naisilla kolmessa eri liikuntamuodossa. Tulokset löytyvät tekstistä.
Kuvio 1. Edeltävän vuoden aikana liikunnan aikana loukkaantuneiden osuus lukiolaisilla miehillä ja naisilla kolmessa eri liikuntamuodossa (n = US:1610, VA:3412, OL:3375) (%). * Urheiluseuraliikunnassa tämä %-osuus laskettiin urheiluseurassa harrastavista nuorista, muussa vapaa-ajan liikunnassa ja opiskeluliikunnassa kaikista vastanneista. Kokko, Hämylä, Martin (toim.) Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Kappale 9 Liikuntavammat urheiluseuroissa, vapaa-ajalla
ja opiskeluliikunnassa. VLN 2021:1.

Urheiluseuraliikunnassa loukkaantuneista lukiolaisista 72 prosenttia raportoi vamman aiheuttaneen vähintään yhden päivän poissaolon harrastuksista tai opiskelusta. Vapaa-ajan liikunnassa vastaava osuus oli 52 prosenttia ja ohjatussa opiskeluliikunnassa 41 prosenttia.

Harrastajamääriin suhteutettuna eniten liikuntavammoja sattui lukioikäisille miehille salibandyssä, jalkapallossa ja pesäpallossa. Naisilla eniten liikuntavammoja sattui cheerleadingissa, taito- tai muodostelmaluistelussa ja jalkapallossa.

Liikuntavammoja voidaan ehkäistä. Vammojen ehkäisy vaatii tutkitusti tehokkaiden menetelmien juurruttamista osaksi nuorten liikuntaa kaikissa liikuntaympäristöissä (opiskelu, urheiluseurat, vapaa-aika). Nuoria on tärkeä ohjata ennakoimaan liikuntaan liittyviä vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Vammoja ehkäisevä laadukas alkuverryttely ja liikunnan monipuolisuudesta huolehtiminen auttavat ehkäisemään sekä liikunnassa sattuvia äkillisiä loukkaantumisia että rasitusvammoja. Lue lisää Vammojen ehkäisy -alasivuilta.

LIITU-tutkimuksen 2020 toteutus

LIITU-tutkimusaineisto kerättiin syys-joulukuussa 2020 sähköisillä kyselyillä ja liikemittareilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5333 nuorta, joista 4958 opiskeli lukiossa ja 375 ammatillisessa oppilaitoksessa. Lukiossa opiskelevien nuorten osallistujajoukko oli kattava, mutta ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten osallistujamäärä jäi pieneksi. Aineiston keruun aikaiset koronaepidemian aiheuttamat sulkutoimet ovat voineet vaikuttaa osallistujien liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen.

LIITU-tutkimuksesta ja kyselyaineiston keruusta vastasi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan Terveyden edistämisen tutkimuskeskus ja liikemittarimittauksista UKK-instituutti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden kanssa. Tutkimuksen toteuttamisessa ovat olleet mukana myös Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Turun yliopisto, Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK), Samfundet Folkhälsan, Nuorisotutkimusverkosto, Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu ry (LiikU) ja Oulun Diakonissalaitos / Oulun Lääketieteellinen klinikka (ODL). LIITU-tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020 -julkaisu (pdf)

Raportti erillisliitteineen on luettavissa sähköisesti myös osoitteesta: www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/

Lisätietoa LIITU-tutkimuksen 2020 tuloksista:

  • Apulaisprofessori Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto (tutkimuksen toteutus, kyselytutkimus), p. 050 593 7733, sami.p.kokko@jyu.fi
  • Johtaja, professori, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari, UKK-instituutti (liikemittaukset), p. 040 505 9157, tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
  • Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, terveystieteiden tohtori Mari Leppänen, UKK-instituutti (liikuntavammat), p. 046 922 2155, mari.leppanen@ukkinstituutti.fi
Jaa: