Hyppää sisältöön

Liikuntavammat lisääntyvät lasten ja nuorten keskuudessa

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittävän LIITU-tutkimuksen mukaan liikuntavammoja sattuu aiempaa enemmän etenkin koululiikunnassa ja vapaa-ajalla. Liikuntavammojen yleistyminen on huolestuttavaa, sillä vammat vähentävät liikuntahalukkuutta ja aiheuttavat suuria kustannuksia.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kartoitettiin 11-, 13- ja 15-vuotiaille lapsille ja nuorille liikunnassa sattuneita tapaturmia ja vammoja. Vammojen ja tapaturmien yleisyyttä selvitettiin kolmessa toimintaympäristössä: urheiluseuratoiminnassa, koululiikunnassa sekä vapaa-ajalla.

Vammojen määrä selvässä kasvussa – yli puolet kokee liikuntavamman vuoden aikana

LIITU-tutkimuksen perusteella loukkaantumiset ovat lisääntymässä kaikissa kolmessa tarkastellussa liikuntaympäristössä. Seurantajakson aikana eniten lisääntyivät koululiikunnassa ja vapaa-ajalla sattuneet liikuntavammat. Vuonna 2018 30 prosenttia tutkimukseen osallistuneista raportoi kokeneensa liikuntavamman koululiikunnassa, kun vastaava luku vuonna 2014 oli 14 prosenttia. Vapaa-ajan liikuntavamman raportoineiden osuus on noussut 18 prosenttiyksikköä seurantavuosien 2014 ja 2018 välillä.

Tutkimukseen osallistuneista nuorista yli puolet (56 %) ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan yhteydessä vähintään kerran edeltävän vuoden aikana. Vuoden 2018 raportin mukaan erityisesti tyttöjen vammat ovat lisääntyneet ja ero poikiin on tasoittunut. Eniten vammoja sattuu urheiluseuroissa liikkuvilla: puolet (51 %) seurassa harrastavista oli loukkaantunut urheiluseuraliikunnassa vähintään kerran.

Vammojen ehkäisy edistää liikkumista ja tuo huomattavia säästöjä

Viime vuosina lasten ja nuorten liikkumista on edistetty monin tavoin. LIITU-tutkimuksen mukaan liikunnan lisääminen on kuitenkin lisännyt myös liikuntavammoja.

Vaikka suurin osa liikuntavammoista on lieviä, toistuvilla ja vakavilla vammoilla on pitkäaikaisia terveyshaittoja. Nuorena koetut liikuntavammat vähentävät liikunta-aktiivisuutta ja lisäävät esimerkiksi aikaisen nivelrikon riskiä. Nivelrikon hoidosta aiheutuvat kustannukset kasvavat tulevina vuosina, jollei liikuntavammojen ehkäisyä maassamme tehosteta.

Liikuntavammojen ehkäisy vaatii tutkitusti tehokkaiden menetelmien juurruttamista osaksi lasten ja nuorten liikuntaa kaikissa liikuntaympäristöissä; urheiluseuroissa, koululiikunnassa sekä vapaa-ajalla. Koulut ja urheiluseurat tavoittavat lapset ja nuoret kattavasti ja ovat tämän vuoksi otollisia paikkoja vammojen ehkäisytyön toteuttamiselle.

Tukea vammojen ehkäisyyn tarjoaa Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE). LiVEn tavoitteena on väestön liikunnallisen elintavan edistämisen ohessa ehkäistä liikuntavammoja kolmen hankkeen (Terve Urheilija, Terve koululainen, Smart Moves) avulla. Hankkeiden materiaalit ovat maksuttomia ja verkossa vapaasti saatavilla.

Lisätietoa:
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia vuodelta 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. S. Kokko & L. Martin (toim.)
Kpl 10: Parkkari J, Kannus P, Leppänen M. Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa.

tervekoululainen.fi | smartmoves.fi

Jaa: