Hyppää sisältöön

Pro gradu -tutkimus: Pelaajiin kohdistuvat iskut vaihtelevat pelipaikoittain amerikkalaisessa jalkapallossa

Amerikkalaisessa jalkapallossa pelaajiin kohdistuvien iskujen intensiteetti on tyypillisesti melko korkea. Eri pelipaikkojen pelaajiin kohdistuu kuitenkin erilaista iskukuormitusta. Altistuminen iskuille ei lisää iskujen sietokykyä vaan päinvastoin heikentää sitä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkimuksessa selvitettiin iskukuormitusta amerikkalaisessa jalkapallossa naispelaajilla. Tutkimuksessa pelaajien kypärään asennettiin anturi, joka tallensi kypärään kohdistuneen kiihtyvyyden. Anturin tallentamat iskut yhdistettiin videokuvaan pelistä. Tutkimuksessa havaittiin, että eri pelipaikkojen välinen iskukuormitus erosi toisistaan. Eri pelipaikoille kertyi erilaisia iskuja sekä lukumäärän että intensiteetin suhteen.

Keskeiset tulokset

Yksittäisistä iskuista saatiin varmistettua iskuja keskushyökkääjään pallonkantotilanteissa. Näissä tilanteissa keskushyökkääjä tuli taklatuksi vastustajan toimesta ja keskushyökkääjän pää osui joko muihin pelaajiin, maahan tai molempiin. Iskujen intensiteetti oli melko korkea. Tämä on lajille tyypillistä, sillä lajissa tehdään paljon pisteitä juuri kantamalla palloa kohti maalialuetta.

Kokonaisuudessaan iskuja kertyi enemmän puolustuksen kuin hyökkäyksen pelaajille. Hyökkäyksen pelaajista määrällisesti eniten iskuja saivat linjapelaajat. Puolustuksen pelaajista eniten kovia iskuja puolestaan saivat tukimiehet. Tämä eroaa Wellman ym. (2017) tutkimuksesta, jossa puolustuksen pelaajista tukimiehet olivat kärjessä lievien iskujen saajina. Huomioitavaa on, että iskujen kertymiseen vaikuttavat monet seikat, kuten pelaajan fyysiset ominaisuudet sekä joukkueen pelitapa.

Valmennusta pelipaikka huomioiden

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten eri pelipaikkojen pelaajia valmennetaan peleihin. Eri pelipaikoilla on erilaisia vaatimuksia ja nämä on hyvä ottaa huomioon. Iskukuormitukseen valmistaessa on hyvä huomioida harjoituskauden aikana kertyneen iskukuormituksen määrä iskujen sietokykyyn pelikauden aikana (vrt Stemper ym. 2022). Huomionarvoista on, että altistuminen iskuille ei lisää iskujen sietokykyä vaan päinvastoin heikentää sitä. Yleensä altistuminen kuormitukselle, kuten esimerkiksi voimaharjoittelu, lisää kuormituksen kestävyyttä.

Tutkimuksen arviointia

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat ymmärrystä naisten kokemasta iskukuormituksesta amerikkalaisessa jalkapallossa Suomessa. Ylipäätään iskukuormitusta on tutkittu Suomessa vähän, jos ollenkaan, ja jatkotutkimusta aiheesta tarvitaan. Tämä tutkimus osoittaa, että iskujen intensiteetti on melko korkea naisilla, joten vastaavaa tietoa olisi hyvä kerätä myös miehiltä Suomessa.

Tiivistelmän laatija:
Elina Jaakkola, terveystieteiden maisteriopiskelija, liikuntalääketiede

Pro gradu -tutkimus:
Jaakkola E. Iskukuormitus amerikkalaisessa jalkapallossa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta 2023.

Muut lähteet:
Stemper BD, Harezlak J, Shah AS, Rowson S, Mihalik JP, Riggen L, Duma S, Pasquina P, Broglio SP, Mcallister TW, Mccrea MA. Association between Preseason/Regular Season Head Impact Exposure and Concussion Incidence in NCAA Football. Medicine & Science in Sports & Exercise 2022;54(6):912–922.
Wellman AD, Coad SC, Goulet GC, McLellan CP. Quantification of Accelerometer Derived Impacts Associated With Competitive Games in National Collegiate Athletic Association Division I College Football Players. Journal of Strength and Conditioning Research 2017;31(2):330−338.

Jaa: