Hyppää sisältöön

Tutkimus: Hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva alkulämmittely ehkäisee vammoja tytöillä poikia heikommin

Vaikka hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan alkulämmittelyn on havaittu tutkimuksissa ehkäisevän urheiluvammoja, kaikki harjoitteluun osallistuvat eivät hyödy siitä yhtä paljon.

Kanadalaistutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että jotkut lapset ja nuoret loukkaantuvat siitä huolimatta, että he osallistuvat säännöllisesti liikuntavammoja ehkäisevään, hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyyn. Tutkimus osoitti, että vammoja ehkäisevän harjoittelun teho oli alhaisempi tytöillä ja edeltävän vuoden aikana loukkaantuneilla nuorilla.

Keskeiset tulokset

Tutkimusaineisto koostui 1793 lapsesta ja nuoresta (11–18 vuotta), jotka osallistuvat liikuntavammoja ehkäisevään, hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyinterventioon jalkapallossa, koripallossa tai koulun liikuntatunnilla. Tutkimus osoitti, että hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyyn osallistuvilla tytöillä oli 67 % korkeampi todennäköisyys loukkaantua poikiin verrattuna. Niillä nuorilla, jotka olivat loukkaantuneet tutkimusta edeltävän vuoden aikana, oli 64 % korkeampi todennäköisyys loukkaantua verrattuna nuoriin, joilla ei ollut vammoja samalla ajanjaksolla. Jalkapalloilijoilla, jotka osallistuivat hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyyn kolme kertaa viikossa, oli 81 % alhaisempi todennäköisyys loukkaantua verrattuna niihin, jotka tekivät lämmittelyohjelmaa kerran viikossa. Koripallo- tai liikuntatuntiryhmissä ei havaittu vastaavaa eroa. Ikä, painoindeksi, tasapainotestin tulos tai dominoiva jalka eivät olleet yhteydessä loukkaantumisiin.

Hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva alkulämmittely ehkäisee vammoja

Lukuisat nuorten parissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllisesti toteutettu hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva alkulämmittely ehkäisee vammoja tehokkaasti eri urheilulajeissa ja koulun liikuntatunneilla. Pitää kuitenkin muistaa, että tutkimustulokset perustuvat keskimääräisiin tuloksiin tutkimusryhmässä: vaikka suuri osa nuorista hyötyy harjoittelusta, joillakin tutkittavilla on aina alhaisempi vaste interventioon. On tärkeää tutkia, mitkä tekijät selittävät alhaisempaa vastetta, jotta voidaan kehittää siihen kohdistuvia interventioita.

Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät ovat yhteydessä siihen, että jotkut lapset ja nuoret loukkaantuvat siitä huolimatta, että he osallistuvat säännöllisesti liikuntavammoja ehkäisevään, hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyyn.

Tutkimuksessa yhdistettiin neljän Calgaryn yliopistossa tehdyn satunnaistetun kontrolloidun kokeen interventioryhmien aineistot. Interventioryhmien 11–18-vuotiaat lapset ja nuoret olivat kaikki osallistuneet hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaan alkulämmittelyyn 12–20 viikon ajan joko jalkapallossa, koripallossa tai koulun liikuntatunneilla. Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan alkulämmittelyyn tavoitteena oli ehkäistä liikuntavammoja. Tutkittavat, jotka osallistuivat harjoitteluun mutta loukkaantuivat tutkimusjakson aikana, luokiteltiin alentuneen vasteen ryhmään.

Tutkimuksen arviointia

Tutkimuksessa vaste hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan alkulämmittelyyn luokiteltiin kaksijakoisesti: alentunut vaste tai normaali vaste. Todellisuudessa vaste kuitenkin on monijakoisempi. Alentunut vaste ei tarkoita, että nämä osallistujat eivät olisi millään tavalla hyötyneet harjoittelusta. Kuten tutkimusaineistoissa yleensä, myös tästä aineistosta puuttui pieni määrä dataa. Esimerkiksi joiltain tutkittavilta puuttui tasapainotestin tai pituusmittauksen tulos. Nykyisiä suosituksia noudattaen puuttuva data korvattiin tilastollisia laskentamenetelmiä käyttäen, mutta puuttuva data voi aina vaikuttaa tutkimustuloksiin.

Kohdennettuja ratkaisuja tarvitaan

Tutkimukseen perustuvia, hermo-lihasjärjestelmää aktivoivaa alkulämmittelyohjelmia voidaan suositella kaikille ja on olemassa sekä lajikohtaisia että yleisiä ohjelmia. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tulevien tutkimusten tulee kehittää kohdennettuja ratkaisuja vammojen ehkäisyyn heille, joilla on korkeampi todennäköisyys alentuneeseen vasteeseen: tytöt ja edellisen 12 kuukauden aikana loukkaantuneet nuoret.

Tiivistelmän laatija: Anu M. Räisänen, apulaisprofessori, Western University of Health Sciences

Tutkimusartikkeli: Räisänen AM, Galarneau JM, van den Berg C, Eliason P, Benson LC, Owoeye OBA, Pasanen K, Eliason P, Hagel B, Emery CA. Who does not respond to injury prevention warm-up programs? A secondary analysis of trial data on neuromuscular training programs in youth basketball, soccer and physical education. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2023;53(2):94–102. 

Jaa: