Hyppää sisältöön

Tutkimus: Varhainen aloittaminen päälajissa ja kilpailullisuus ennustavat liikuntaseurassa jatkamista varhaisaikuisuudessa

Päälajin aloitusikä, osallistumisen taso ja tavoitteet urheilussa selittivät nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamista ja lopettamista.

Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimuksessa tarkasteltiin, miten urheilemiseen liittyvät tekijät ennustivat nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamista ja lopettamista varhaisaikuisuudessa. Tutkimus osoitti, että päälajin varhainen aloittaminen ja kilpailullisuus ennustivat seuraosallistumisen jatkamista.

Keskeiset tulokset

Tutkimukseen osallistui 354 nuorta (57 % tyttöjä) 15-vuotiaana ja uudelleen 19-vuotiaana. Tutkituista päälajeista jalkapallossa ja tytöillä myös luistelussa useampi jatkoi osallistumista kuin lopetti sen (59 vs. 41 %, 61 vs. 39 % vastaavasti). Lisäksi useampi tytöistä lopetti uinnin harrastamisen kuin jatkoi sitä (80 vs. 20 %). Muissa lajeissa (salibandy, hiihto, suunnistus, jääkiekko, koripallo, suunnistus, voimistelu) osallistumisen jatkajien ja lopettajien määrät eivät eronneet. Lisäksi harva nuori vaihtoi päälajia tutkimuksen aikana.

Aloittaminen päälajissa seitsemään ikävuoteen mennessä ja kilpaileminen kansallisella tasolla nuorena sekä tavoite menestyä kilpailuissa aikuisena olivat yhteydessä liikuntaseurassa jatkamiseen pojilla ja tytöillä. Vastaavasti päälajin aloittaminen 11–15-vuotiaana sekä seuraosallistuminen ilman kilpailemista ja myöhempää kilpatavoitetta olivat yhteydessä osallistumisen lopettamiseen molemmilla.

Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät

Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten urheilemiseen liittyvät tekijät ennustivat nuorten liikuntaseuraosallistumisen jatkamista ja lopettamista varhaisaikuisuudessa. 15-vuotiaat seuraosallistujat kymmenestä suosituimmasta kesä- ja talviurheilulajista ja kuudesta suurimmasta Suomen kaupungista vastasivat terveyskäyttäytymiskyselyyn 15-vuotiaana ja uudelleen 19-vuotiaana.

Tutkimuksen arviointia

Tutkimuksen vahvuuksia ovat pitkittäisaineisto, harvoin tutkittu ikäryhmä ja usean suositun urheilulajin tarkastelu. Alku- ja seurantavaiheen tutkimuksiin osallistuneet eivät eronneet pelkkään alkututkimukseen osallistuneista kilpatasoltaan tai -tavoitteiltaan. Urheilutekijöiden lisäksi monet muut yksilölliset, sosiaaliset tai rakenteelliset tekijät voivat vaikuttaa osallistumisen jatkumiseen.

Suositukset

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet seuraosallistumisen monipuoliset terveyshyödyt, joten mahdollisimman monen nuoren osallistumisen jatkaminen mahdollisimman pitkään on kansanterveydellekin eduksi. Varhaisen aloittamisen tukeminen voi varmistaa myöhempää seuraosallistumista, sillä aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu liikunnallisen elämäntavan alkavan kehittyä varhaislapsuudessa. Tulokset osoittavat liikuntaseurojen painottuvan varhaiseen aloittamiseen ja kilpailemiseen. Varhainen erikoistuminen ja kilpaileminen sopivat joillekin nuorille, mutta toisilla nämä voivat johtaa osallistumisen lopettamiseen. Kilpailemisen lisäksi tarvitaan mahdollisuutta osallistua vähemmän kilpailullisesti sekä liittyä seuraan ja vaihtaa lajia myöhemmin nuoruudessa pysyvän lopettamisen välttämiseksi. Lisäksi on tärkeää keskustella nuorten kanssa seuraosallistumisen hyödyistä ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista.

TELS-tutkimuksen tarkoitus on selvittää seuratoimintaan osallistumisen yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen ja terveyteen. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston, UKK-instituutin ja kansallisten liikuntalääketieteen keskusten (Helsingin urheilulääkäriasema, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, ODL Liikuntaklinikka, Paavo Nurmi -keskus ja Tampereen urheilulääkäriasema) yhteistyönä. Tutkimuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tiivistelmän laatija: Katja Rinta-Antila, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Tutkimusartikkeli: Rinta-Antila K, Koski P, Aira T, Heinonen OJ, Korpelainen R, Parkkari J, Savonen K, Toivo K, Uusitalo A, Valtonen M, Vasankari T, Villberg J, Kokko S. Sports-related factors predicting maintained participation and dropout in organized sports in emerging adulthood: A four-year follow-up study. Scandinavian Journal of Medicine and Science In Sports 2023; 00:1–11.

Jaa: