Hyppää sisältöön

Urheiluseuroissa liikkuvat nuoret kokevat muita enemmän liikuntavammoja

Urheiluseurassa liikkuminen lisää liikuntavamman riskiä nuorilla. Liikuntavammoja sattuu nuorille myös seuratoiminnan ulkopuolella. Vammojen ehkäisyä tulisi tehostaa kaikkien nuorten liikkujien parissa.

Terveyttä edistävä liikuntaseura -tutkimuksessa selvitettiin äkillisten vammojen ja rasitusvammojen yleisyyttä vuoden aikana urheiluseuroihin kuuluvilla ja kuulumattomilla nuorilla. Tutkimukseen osallistui 1077 seurassa urheilevaa 14–16-vuotiasta nuorta ja 812 urheiluseuraan kuulumatonta nuorta. Nuoret olivat eri puolilta Suomea ja edustivat kymmentä suosituinta urheilulajia (koripallo, hiihto, salibandy, voimistelu, jääkiekko, suunnistus, luistelu, jalkapallo, uinti ja yleisurheilu).

60 % urheiluseurassa liikkuvista raportoi vamman

Alkuvuodesta julkaistun tutkimuksen mukaan urheiluseuraan kuuluvista nuorista 60 % ja ei-seuranuorista 30 % raportoi kokeneensa vähintään yhden äkillisen tai rasitusvamman edeltävän vuoden aikana. Äkillisen vamman raportoi 44 % seuranuorista ja 20 % ei-seuranuorista. Rasitusvamman raportoi vastaavasti 35 % seuranuorista ja 17 % ei-seuranuorista.

Äkilliset vammat olivat yleisempiä pojilla kuin tytöillä ja joukkueurheilijoilla vammoja oli enemmän kuin yksilölajien urheilijoilla. Rasitusvammojen kohdalla sukupuolten välillä ei ollut eroa. Enemmän harjoittelevat ja useammin kilpailevat seuranuoret raportoivat enemmän vammoja.

Molemmilla ryhmillä yleisin äkillisesti loukkaantunut kehon osa oli käsi tai ranne. Urheilevien nuorten rasitusvammoista suurin osa kohdistui polveen ja seuraavaksi yleisin oli lantion alue.

Vammojen ehkäisyä tulee tehostaa

Liikuntavammojen ehkäisyä tulisi tehostaa etenkin seuratoiminnassa. Liikuntavammat eivät ole harvinaisia myöskään urheiluseuran ulkopuolella liikkuvien nuorten keskuudessa, joten seurojen lisäksi kotien ja koulujen valistaminen liikuntavammojen ehkäisyyn on tarpeen.

UKK-instituutti ja Pohjola Terveys ovat luoneet Sporttimestari-palvelun, jonka tarkoituksena on tukea seuroja vammojen ehkäisytyössä. Sporttimestari kouluttaa valmentajia ohjaamaan lasten ja nuorten liikuntaa kehittävästi ja turvallisesti. Tiedustelut ja lisätietoa Sporttimestarin maksuttomista koulutuksista: veli-matti.talonen@ukkinstituutti.fi.

Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimus on Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen johtama yhteistyötutkimus, jossa ovat mukana liikuntalääketieteen keskukset sekä UKK-instituutti.

Alkuperäisartikkeli: Ristolainen L, Toivo K, Parkkari J, ym. Acute and overuse injuries among sports club members and non-members: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study. BMC Musculoskeletal Disorders 2019;20:32. doi: 10.1186/s12891-019-2417-3

Teksti: Kerttu Toivo, Mari Leppänen

Jaa: