Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Äkillisten hengitystiesairauksien riskitekijät urheilijoilla

Yksipuolinen harjoittelu, kestävyysharjoittelujakso, kilpailuun valmistavan jakson puuttuminen, matkustaminen, harjoittelu kylmässä tai korkealla sekä D-vitamiinin puutos lisäävät äkillisten hengitystiesairauksien riskiä urheilijoilla, selviää tuoreesta tutkimuskatsauksesta.

Kansainvälisen olympiakomitean työryhmän toteuttamassa tutkimuskatsauksessa selvitettiin äkillisille hengitystiesairauksille altistavia tekijöitä urheilijoilla. Katsaus perustui 48 alkuperäistutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksiin osallistui 15–65-vuotiaita eliitti- ja ei-eliittitason urheilijoita.

Äkillisen hengitystiesairauden riskiin yhteydessä olevia tekijöitä havaittiin olevan

  • harjoittelun yksipuolisuus
  • kestävyysharjoittelujakso
  • kilpailuun valmistavan kevennetyn jakson puuttuminen
  • talviolosuhteissa tai korkeassa ilmanalassa harjoittelu
  • matkustaminen ulkomaille
  • sekä D-vitamiinin puutos.

Äkillisen hengitystieinfektion riskiä eivät todennäköisesti lisää urheilijan ikä, sukupuoli tai perheen sisäinen altistuminen. Harjoituskuormituksen yhteys sairastumisriskiin oli epäselvä.

Mikä äkillinen hengitystiesairaus?

Äkillisellä hengitystiesairaudella tarkoitetaan sekä infektion aiheuttamia että infektion kaltaisia oireita. Infektion kaltaisia oireita ovat muun muassa allergia ja hengitysteiden tulehdusmuutokset ilmansaasteiden, kemikaalien, kylmälle ja kuivalle ilmalle altistumisen vuoksi.

Äkilliset hengitystiesairaudet ovat yleisin sairaustyyppi urheilijoilla. Äkilliset hengitystiesairaudet aiheuttavat poissaoloa sekä harjoittelusta että kilpailemisesta. Äkilliset hengitystiesairaudet ovat yleisiä muun muassa arvokisoissa.

Huomioi sairastumisriskiin vaikuttavat tekijät

Valmentajien ja urheilijoiden tulisi huomioida harjoittelun ohjelmoinnin ja ympäristön vaikutukset hengitystiesairauksien riskiin.

Urheilijoiden parissa toimivien lääkäreiden tulisi harkita mahdollisten ravitsemuksellisten tekijöiden, kuten D-vitamiinitason tutkimista ja hoitoa.

Infograafi äkillisen hengitystiesairauden riskitekijöistä urheilijalla. Infograafin sisältö kerrotaan tekstissä.

Infograafi (pdf)

Älä harjoittele sairaana!

Harjoittelu hengitystieinfektion aikana voi lisätä vakavien terveyshaittojen, kuten sydänlihastulehduksen riskiä.

Lue lisää urheilijan infektioiden ehkäisystä.

Katso myös infograafi infektioiden ehkäisystä.

Alkuperäisjulkaisu

Derman W, Badenhorst M, Eken M, et al. Risk factors associated with acute respiratory illnesses in athletes: a systematic review by a subgroup of the IOC consensus on ‘acute respiratory illness in the athlete’ British Journal of Sports Medicine Published Online First: 11 March 2022. doi: 10.1136/bjsports-2021-104795

Referoija

Olli Kattilakoski, LL

Jaa: