Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Astma on maastohiihtäjillä muuta väestöä yleisempää

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan astma on maastohiihtäjillä 2,5 kertaa yleisempää ja alkaa myöhemmin kuin muulla väestöllä.

Astma yleistyy hiihtäjillä nopeasti 12 ikävuoden jälkeen

Tässä tutkimuksessa lääkäri oli todennut astman 26 prosentilla maastohiihtäjistä ja 9 prosentilla verrokeista. Sukupuolten välillä ei ollut eroja astman esiintyvyydessä.

Tutkimukseen osallistuneet hiihtäjät olivat saaneet astmadiagnoosin keskimäärin 15 vuoden ja verrokit 10 vuoden iässä. Astman esiintyvyys nousi hiihtäjillä nopeasti 12 ikävuoden jälkeen ja ero muuhun väestöön oli tilastollisesti merkitsevä 14 ikävuoden jälkeen.

Tässä tutkimuksessa astma oli yhtä yleistä hiihtäjillä kuin verrokeilla ennen hiihdon tyypillistä aloitusikää.  Ero astman esiintyvyydessä tuli esiin vasta hiihdon aloittamisen jälkeen. Hiihtäjillä astman oireet alkoivat keskimäärin 6 vuoden kuluttua hiihtouran alusta.

Astman hoito on hiihtäjillä hyvin hallinnassa

Astman hallinta oli hyvä 89 prosentilla hiihtäjistä. Astmaa sairastavista hiihtäjistä 99 prosenttia käytti lääkitystä.

Hoitavan lääkkeen jatkuva käyttö oli yleisempää hiihtäjillä kuin verrokeilla, jotka useammin käyttivät hoitavaa lääkitystä kausittain. Hiihtäjät käyttivät avaavaa lääkettä useammin ennaltaehkäisevästi ennen liikuntaa kuin tarvittaessa oireiden ilmaantuessa. Lähes puolet hiihtäjistä ja noin viidennes verrokeista käyttivät yhdistelmälääkitystä, jossa hoitava ja pitkävaikutteinen avaava lääke annostellaan yhtäaikaisesti. 

Tutkimuksen tausta ja menetelmät

Astma on monimuotoinen sairaus, johon kuuluu keuhkoputkien vaihteleva supistumisherkkyys. Hengitysteiden limakalvoilla esiintyy myös kroonista tulehdusta. Urheilijan astman taustalla ajatellaan olevan ilmateiden uudelleen muovautuminen ja ärtyvyyden lisääntyminen kestävyysharjoitteluun liittyvän runsaan keuhkotuuletuksen vuoksi.

Hiihtäjillä kylmän ja kuivan ilman hengittäminen talvisin lisäävät hengitysteiden kuormitusta ja saattavat altistaa astmalle. Astmaan liittyvä ilmavirtauksen väheneminen alentaa urheilijan suorituskykyä ja raskaaseen kuormitukseen liittyvä runsaampi hapen tarve voi johtaa oireiden runsaampaan esiintymiseen.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin astman yleisyyttä, alkamisikää, oireiden hallintaa ja lääkkeiden käyttöä suomalaisilla kilpatason yli 13-vuotiailla maastohiihtäjillä. Kyselyyn vastasi 351 hiihtäjää. Verrokkiryhmään kutsutut vastasivat tutkimukseen osallistuneita hiihtäjiä iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti.

Alkuperäisjulkaisu: Mäki-Heikkilä R, Karjalainen J, Parkkari J, Huhtala H, Valtonen M, Lehtimäki L. Higher prevalence but later age at onset of asthma in cross-country skiers compared with general population. Scand J Med Sci Sports 2021.

Jaa: