Hyppää sisältöön

Uutta tietoa alaraajavammojen riskitekijöistä

Tuore Tampereen Urheilulääkäriaseman tutkimus osoittaa, että heikentynyt polvenhallinta yhden jalan kyykky-testissä on yhteydessä kohonneeseen alaraajavammariskiin. Anu Räisäsen ja kollegoiden julkaisu on palkittu Suomen Artroskopiayhdistyksen toimesta ja edustaa suomalaista tutkimusta ESSKA kongressin National Award Winner-sessiossa Glasgowssa toukokuussa.

Yhden jalan kyykky -testiä käytetään usein fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolla polven hallinnan arviointiin. Heikentynyt polven hallinta näkyy testisuorituksessa polven liikkeenä sisäänpäin niin kutsuttuun valgus-asentoon. Aikaisemmissa tutkimuksissa polven hallintaa on tarkasteltu kahden jalan pudotushypyn alastulossa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa yhden jalan kyykky -testin yhteyttä vammariskiin.

Tampereen Urheilulääkäriasemalla toteutetussa Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys-tutkimuksessa selvitetään alaraajavammojen riskitekijöitä nuorilla palloilulajien harrastajilla. Tähän yhden jalan kyykkyä käsittelevään osatyöhön osallistui 306 salibandya tai koripalloa pelaavaa nuorta (12–21-v.) urheilijaa. Pelaajille sattuvia vammoja seurattiin 12 kuukauden ajan. Videoidusta yhden jalan kyykky -suorituksesta mitattiin polven kulma frontaalitasossa eli edestäpäin katsottuna.

Tutkimuksessa tarkasteltiin äkillisten alaraajavammojen (lonkka, reisi, polvi, sääri, pohje, nilkka, jalkaterä) riskiä seurantajakson aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että pelaajilla, joilla oli huono polvenhallinta, oli 2,7 kertaa suurempi todennäköisyys loukkaantua kuin pelaajilla, joilla polvenhallinta oli keskitasoa. Lisäksi nilkkavamman todennäköisyys oli 2,4-kertainen pelaajilla, joilla mitattiin suuri valgus-kulma yhden jalan kyykky -suorituksessa.

Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty yhden jalan kyykky -testin ja tulevien alaraajavammojen välistä yhteyttä. Tulokset osoittavat, että nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla heikko polven hallinta yhden jalan kyykky -testissä on yhteydessä kohonneeseen loukkaantumisriskiin. Polven hallinnan kehittäminen on tärkeää vammojen ehkäisyssä. 

Vaikka heikon polven hallinnan yhteys vammariskiin oli selkeä, tutkimus osoitti myös, että yhden jalan kyykky -testillä ei voida ennustaa sitä, kuka tulee loukkaantumaan. Liikehallintaa kehittävällä harjoittelulla voidaan vähentää vammoja, ja harjoittelusta hyötyvät kaikki urheilijat. Katso vinkit ja harjoitteet polven hallinnan kehittämiseen täältä.

Alkuperäisartikkeli

Räisänen A, Pasanen K, Krosshaug T, Vasankari T, Kannus P, Heinonen A, Kujala UM, Avela J, Perttunen J, Parkkari J. Association between frontal plane knee control and lower extremity injuries: A prospective study on young team sport athletes. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018;4;e000311. 

Jaa: