Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Aikaisempi vamma moninkertaistaa nivelrikon riskin entisillä olympiaurheilijoilla

Joka neljännellä entisellä olympiaurheilijalla on nivelrikko. Nivelrikon riski ei eroa entisten urheilijoiden ja muun väestön välillä, mutta aikaisempi vamma johtaa entisillä urheilijoilla muuta väestön useammin nivelrikkoon. Uran aikana koettu urheiluvamma on työperäinen nivelrikon riskitekijä entisillä olympiaurheilijoilla.

Nivelrikon esiintyvyys

Nivelrikon esiintyvyys entisillä olympiaurheilijoilla oli 23 prosenttia. Nivelrikkoa esiintyi eniten polvessa (esiintyvyys entiset urheilija vs. muu väestö 7,4 % vs. 5,5 %), seuraavaksi eniten lannerangassa (5,7 % vs. 3,8 %), lonkassa (3,3 % vs. 2,1 %), olkapäässä (2,4 % vs. 1,3 %) ja kaularangassa (2,3 % vs. 1,4 %). Nilkan nivelrikon esiintyvyys oli urheilijoilla ja ei-urheilijoilla sama (1,1 % vs. 1,1 %).

Aikaisempi urheiluvamma lisää nivelrikon riskiä

Aikaisemman polvivamman kokeneilla entisillä urheilijoilla oli 9,4-kertainen todennäköisyys polven nivelrikolle. Aikaisemman vamman selkeä yhteys nivelrikkoon havaittiin myös lonkan ja nilkan osalta.

Nivelrikon todennäköisyys ei eronnut entisten urheilijoiden ja muun väestön välillä, kun analyyseissa otettiin huomioon tunnetut nivelrikon riskitekijät (ikä, sukupuoli, painoindeksi ja aikaisempi vamma). Entisillä urheilijoilla oli kuitenkin muuta väestöä suurempi todennäköisyys polven ja lonkan nivelrikolle polvi- ja lonkkavamman jälkeen. Polven nivelrikon esiintyvyys oli entisillä urheilijoilla 22 prosenttia ja muulla väestöllä 15 prosenttia. Vastaavat luvut lonkan nivelrikossa olivat 15 prosenttia ja 12 prosenttia.

Ingoraafin nivelrikon esiintyvyydestä entisillä urheilijoilla. Tiedot löytyvät tekstistä.

Joka viides entinen urheilija kärsii lannerangan alueen kivuista

Tutkimukseen osallistuneista entisistä urheilijoista 40 prosenttia raportoi kyselyn hetkellä nivelkivuista. Lannerangan alueen kivun esiintyvyys oli 19,3 prosenttia ja olkapään kivun 7,4 prosenttia. Lannerangan nivelrikko oli diagnosoitu 5,7 prosentilla ja olkapään nivelrikko 2,4 prosentilla entisistä urheilijoista. Aikaisempi lisäsi lannerangan nivelrikonriskiä 5,6-kertaiseksi, kaularangan nivelrikon riskiä 17,8-kertaiseksi ja olkapään nivelrikon riskiä 4,9-kertaiseksi entisillä urheilijoilla.  

Lannerangan alueen kivun ja olkapäävamman jälkeisen nivelrikon todennäköisyydet olivat merkitsevästi suuremmat entisillä urheilijoilla muuhun väestöön verrattuna.

Vammojen ehkäisy tukee urheilijoiden terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia myös uran jälkeen

Urheiluvammojen ehkäisyn tulisi olla korkeassa prioriteetissa eliittiurheilijoilla. Etenkin vakavien polvi– ja lonkkavammojen ehkäisyyn tulisi panostaa, jotta pienennettäisiin varhaisen nivelrikon esiintyvyyttä urheilu-uran jälkeen. Vammojen ehkäisyn merkityksestä urheilijan pitkäaikaiselle terveydelle ja hyvinvoinnille tulisi keskustella entistä enemmän.

Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja menetelmät

Tutkimuksissa tavoitteena oli selvittää nivelrikon ja nivelkivun esiintyvyyttä entisillä olympiaurheilijoilla. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa nivelrikkoon ja kipuun yhteydessä olevia tekijöitä sekä verrata näiden esiintyvyyttä entisten urheilijoiden ja muun väestön välillä. Tutkimus on raportoitu kahdessa erillisessä julkaisussa, joista toinen käsittelee nivelrikkoa ja kipua alaraajoissa ja toinen selässä ja yläraajoissa.

Tutkimuksen aineiso koostui 3357 entisestä olympiaurheilijasta (mediaani 44,7 vuotta) ja kontrolliryhmänä toimineista 1735 normaaliväestön edustajasta (40,5 vuotta). Tutkimusaineisto kerättiin poikkileikkausasetelmassa kyselyllä. Kyselyllä selvitettiin osallistujien perustietoja, yleistä terveydentilaa, mahdollista nivelrikkoa, nivelalueen kipuja kyselyhetkellä ja aikaisempia, yli kuukauden toipilasajan vaatineita tuki- ja liikuntaelimistön vammoja.

Suomen fysioterapeuttien suomentamat infomateriaalit nivelrikkoon liittyen:

Liikunta ja nivelrikko (pdf)

Nivelrikon ehkäisy (pdf)

Juokseminen ja nivelrikko (pdf)

Nivelrikko: Totta vai tarua? (pdf)

Tutkimusartikkelin tiedot

Palmer D, Cooper D, Whittaker JL, et al. Prevalence of and factors associated with osteoarthritis and pain in retired Olympians, with comparison to the general population: part 1 – the lower limb. Br J Sports Med 2022 doi:10.1136/bjsports-2021-104762

Palmer D, Cooper D, Whittaker JL, et al. Prevalence of and factors associated with osteoarthritis and pain in retired Olympians compared with the general population: part 2 – the spine and upper limb. Br J Sports Med 2022 doi:10.1136/bjsports-2021-104978

Referoija

dosentti, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Mari Leppänen, Tampereen urheilulääkäriasema, UKK-instituutti

Jaa: