Hyppää sisältöön

Koostetutkimus: Juoksu ei lisää polven rustovaurioiden riskiä

Polven nivelrustossa tapahtuu rasituksen seurauksena normaaleja kuormitusperäisiä muutoksia. Muutokset ovat kuitenkin ohimeneviä eivätkä ne näytä lisäävän pysyvien rustovaurioiden riskiä. Juoksu on turvallinen harjoitusmuoto polven nivelrustolle. Tiedot selviävät yli 40 tutkimusta yhdistäneestä koostetutkimuksesta.

Keskeiset tulokset

Juoksu voi aiheuttaa lyhytaikaisia muutoksia nivelruston tilavuuteen vähentäen sen paksuutta etenkin polven nivelrustoissa. Muutoksen aiheuttaa nivelruston nestepitoisuuden väheneminen. Ruston tilavuus palautuu tyypillisesti 24:n tunnin kuluessa rasituksesta. Tämä nivelruston adaptaatio on luonnollinen mekaaninen reaktio.

Tutkimuksia ei ole vielä riittävästi tarkastelemaan, miten juoksu vaikuttaa jo vahingoittuneeseen nivelrustoon tai muihin alaraajojen niveliin.

Tutkimuksen tausta ja menetelmät

Juoksun aikana alaraajojen nivelrustot altistuvat toistuvalle rasitukselle. Juoksijoiden kuin myös juoksua harrastamattomien sekä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa on raportoitu epävarmuutta, miten juoksussa esiintyä nivelkuormitus vaikuttaa ruston terveyteen.

Koostetutkimus tiivisti 46:n alkuperäistutkimuksen näytön juoksun vaikutuksesta alaraajojen nivelrustoon. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 716 yksittäistä tutkittavaa, joista noin 41 % oli biologiselta sukupuoleltaan naisia. Suurin osa artikkeleista käsitteli juoksun vaikutuksia polviniveleen ja vain muutama alaraajojen muita niveliä. Tutkimukset sisälsivät magneettikuvauksen juoksua ennen ja jälkeen. Analysoitavat muuttujat olivat ruston vammat, volyymi, paksuus, glykosaminoglykaanin pitoisuus sekä T1p, T2 ja T2-relaksaatioaika. Tutkimuksessa ei huomioitu osallistujien taustatietojen tai juoksuharjoittelun määrän vaikutusta. Suurin osa tutkittavista oli terveitä juoksun harrastajia. 

Kuormituksen taso

Juoksun harrastus voi edistää terveyttä parantaen esimerkiksi hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa. Lajin aiheuttaman toistuvan kuormituksen tiedetään kuitenkin altistavan erilaisille alaraajojen vammoille. Nivelrikon kehityksen suhteen juoksun harrastuksella voi kuitenkin olla positiivisia vaikutuksia, koska nivelruston terveyttä pystytään todennäköisesti edistämään oikeanlaisella kuormituksella.

Aikaisemmat koostetutkimukset ovat raportoineet, että juoksua harrastavilla esiintyy vähemmän polven nivelrikkoa kuin vähän liikkuvilla (alikuormitus) tai eliittitason urheilijoilla (ylikuormitus). Heillä on myös pienempi todennäköisyys joutua operatiiviseen hoitoon nivelrikon takia. Tutkimusten perusteella juoksulla voi olla positiivisia vaikutuksia polven nivelruston terveyteen.

Palautumisaika

Polven nivelrusto on huokoinen materiaali, joka läpäisee nestettä. Juoksun loputtua nestepitoisuus alkaa nousemaan nopeasti ja palautuu täysin tyypillisesti 24 tunnin aikana.

Nivelruston nopea palautuminen kuormitusta edeltävään tilaan kertoo sen potentiaalista kestää toistuvaa rasitusta. On kuitenkin huomioitava, että muiden kuin polven osalta tutkimusnäyttö on vielä vajaata.

Lue aiheesta lisää: Juoksutekniikka

Referoija: Heidi Jarske, LitM, väitöskirjatutkija

Lähde: Khan, M. C. M., O’Donovan, J., Charlton, J. M., Roy, J., Hunt, M. A., & Esculier, J. (2022). The Influence of Running on Lower Limb Cartilage: A Systematic Review and Meta-analysisSports medicine 52(1), 55-74.

Jaa: