Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Heikko lonkan hallinta lisää polvivammojen riskiä

Tuore tutkimus osoittaa, että puutteellinen lonkan hallinta altistaa vakaville polvivammoille. Suomessa tehty tutkimus tuo uutta tietoa polvivammojen riskitekijöistä nuorilla palloilulajien urheilijoilla.

Tampereen Urheilulääkäriaseman tutkimuksessa selvitettiin polvivammojen riskitekijöitä nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Tutkimuksen alussa 258 pelaajan lonkan ja lantion hallintaa tarkasteltiin polven nosto -testillä. Testissä mitattiin 3D-liikeanalyysilla lantion kallistumista sivuttaissuunnassa sekä eteen–taakse-suunnassa yhden jalan seisonnan aikana. Pelaajille sattuneita vammoja sekä harjoittelu- ja pelimääriä seurattiin 12 kuukauden ajan.

Heikko hallinta näkyy lantion kallistumisena

Yhden jalan seisonnassa puutteellinen tukijalan lonkan hallinta voi näkyä lantion liiallisena kallistumisena alas- tai ylöspäin. Lantion putoaminen vapaan jalan puolelle (kuvassa oikealla) on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty mm. juoksijoilla penikkatautiin sekä polven etuosan kiputilaan. Ylikorostunut vastakkaisen puoleisen lonkan nosto (kuvassa keskellä) voi yhtä lailla olla seurausta puutteellisesta voimasta. Tällöin urheilija kompensoi tukijalan heikkoa lihasvoimaa nostamalla vastakkaisen puolen lonkkaa ylöspäin kyljen lihaksilla, helpottaen siten liikkeen suorittamista. Tutkimuksessa nuorilla urheilijoilla puutteellinen hallinta näkyi useimmiten juuri vastakkaisen puolen nostamisena, kun taas lantion putoaminen oli selvästi harvinaisempaa.  

Kuvassa näytetään polven nosto -testin suoritus. Hyvässä suorituksessa lantio säilyy vaakatasossa. Heikentyneessä hallinnassa lantio joko nousee tai laskee vapaan jalan puolelta.

Yli 9-kertainen riski polven eturistisidevammalle

Tutkimuksessa havaittiin, että ylikorostunut lantion nosto testin aikana oli yhteydessä äkillisiin ilman kontaktia syntyviin polvivammoihin nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Lisäksi tutkimus osoitti, että naisilla lantion nosto lisäsi erityisesti polven eturistisiteen (ACL) vamman riskiä. ACL-vamman riski oli yli 9-kertainen heikosti testissä suoriutuneilla verrattuna urheilijoihin, joilla lantion kallistuminen oli vähäisempää.

Lantion putoaminen polven nosto -testissä oli harvinaista, eikä ollut yhteydessä vammariskiin. Myöskään lantion eteen‒taakse-suuntaisella kallistumisella ei havaittu yhteyttä vammariskiin.

Polven hallinta lähtee lonkasta

Nopeissa suunnanmuutoksissa ja hypyistä laskeutumisissa heikko lonkan lihasvoima ja -aktivaatio voivat lisätä polven kuormittumista ja polvivammojen riskiä. Lonkan loitontajien ja ulkokiertäjien vahvistaminen auttaa säilyttämään lantion vaakasuoran linjauksen ja välttämään polvelle haitallista reiden sisäänpäin kääntymistä.

Lonkan ja keskivartalon seudun harjoitteet ovat tehokkaita ennaltaehkäisemään äkillisiä polvivammoja ja näiden harjoitteiden tulisi kuulua kaikkien riskilajien urheilijoiden säännölliseen harjoitteluun. Lonkan vahvistaminen on tärkeää etenkin nuorille naisurheilijoille, joilla vakavat polvivammat ovat erityinen huolenaihe.

Lisätietoa polvivammojen ehkäisystä löydät Polvi-osiosta.

Terve urheilijan YouTubesta löydät runsaasti harjoitteita lonkan vahvistamiseen.

Infograafi tutkimustuloksista. Hyvässä hallinnassa lantion linjaus säilyy. Heikentyneessä hallinnassa lantio nousee tai putoaa vapaan jalan puolelta.

Infograafi (pdf)

Alkuperäisjulkaisu: Leppänen, M., Rossi, M.T., Parkkari, J., Heinonen, A., Äyrämö, S., Krosshaug, T., Vasankari, T., Kannus, P. and Pasanen, K. (2020), Altered hip control during a standing knee lift test is associated with increased risk of knee injuries. Scand J Med Sci Sports. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/sms.13626

Jaa: