Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Hyvä sitoutuminen alkuverryttelyohjelmaan vähentää vammariskiä lasten jalkapallossa

Aktivoiva alkulämmittely on sitä tehokkaampaa, mitä säännöllisemmin sitä tehdään. Suurin vammoilta suojaava vaikutus saatiin säännöllisellä 2–3 kertaa viikossa toteutetulla harjoittelulla, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan alkuverryttelyohjelman on osoitettu useissa tutkimuksissa ehkäisevän urheiluvammoja. Toisaalta on havaittu, että urheilijoiden ja valmentajien sitoutuminen tehokkaiksikin osoittautuneisiin vammojen ehkäisymenetelmiin on puutteellista. Tässä tutkimuksessa selvitimme, kuinka säännöllisesti joukkueet toteuttivat Terve Futaaja -tutkimuksen alkuverryttelyohjelmaa, ja vaikuttiko hyvä ohjelmaan sitoutuminen vammoilta ehkäisevän vaikutuksen suuruuteen.

Hyvä sitoutuminen harjoitteluun vähentää vammoja

Terve Futaaja -tutkimuksessa interventiojoukkueet toteuttivat tutkimuksen alkuverryttelyä keskimäärin 1,7 kertaa viikossa ja suoritettujen harjoituskertojen määrä laski seurannan aikana.

Viikoittain harjoitelleiden ryhmässä oli 31 % pienempi riski saada äkillinen ilman kontaktia sattunut alaraajavamma kontrolliryhmään verrattuna. Ohjeistuksen mukaan (2–3 kertaa viikossa) harjoitelleilla joukkueilla riski oli 47 % pienempi.

Pelaajatason harjoitteluun sitoutuneisuutta tarkasteltaessa havaittiin hyvin sitoutuneilla pelaajilla 23 % pienempi riski saada äkillinen alaraajavamma ja 33 % pienempi riski saada äkillinen ilman kontaktia sattunut alaraajavamma verrattuna kontrolliryhmän pelaajiin.

Suurin vammoilta suojaava vaikutus nähtiin pelaajilla, jotka toteuttivat harjoittelua säännöllisimmin. Hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva alkuverryttelyohjelma soveltuu hyvin käytettäväksi ja ehkäisee tehokkaasti lasten jalkapallossa sattuvia vammoja säännöllisesti toteutettuna.

Infograafi, jonka sisältö kerrotaan teksitssä.

Menetelmät

Tutkimukseen osallistui 20 juniorijalkapalloseuraa (92 joukkuetta) ympäri Suomen. Tutkimusjoukko koostui yhteensä 1409 pelaajasta (1129 poikaa, 280 tyttöä). Interventioryhmän (44 joukkuetta) valmentajille ohjattiin tutkimuksen hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva alkuverryttelyohjelma, jota ohjeistettiin toteuttamaan joukkueissaan 2–3 kertaa viikossa (15–20 min kerrallaan) tavanomaisen alkuverryttelyn sijaan. Kontrolliryhmä (48 joukkuetta) jatkoi harjoittelua tavanomaiseen tapaan.

Viiden kuukauden seurantajakson aikana rekisteröitiin interventiojoukkueiden pelaajien suorittamat tutkimuksen mukaiset alkuverryttelykerrat sekä jalkapalloharjoitus- ja pelitunnit.

Tutkimusjoukkueet jaettiin harjoittelun säännöllisyyden perusteella hyvin, keskitasoisesti ja välttävästi alkuverryttelyä toteuttaneiden ryhmiin ja näiden ryhmien vammariskiä vertailtiin kontrolliryhmään. Lisäksi tarkasteltiin pelaajakohtaista harjoitteluun sitoutumista.

Terve Futaaja -lämmittely

Terve Futaaja -lämmittelyohjelma (yksisivuinen pdf)

Tutkimuksessa käytetyn alkuverryttelyohjelman löydät myös Terve urheilijan YouTube -kanavalta.

Terve Futaaja -tutkimus toteutettiin yhteistyössä jalkapallon valmennus-, tutkimus- ja kehityskeskus Sami Hyypiä Akatemian (SHA) sekä Suomen Palloliiton kanssa. Tutkimusta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Alkuperäisjulkaisu: Hilska M, Leppänen M, Vasankari T, Clarsen B, Aaltonen S, Bahr R, Haapasalo H, Parkkari J, Kannus P, Pasanen K. Adherence to an Injury Prevention Warm-Up Program in Children’s Soccer—A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health 2021.

Jaa: