Hyppää sisältöön

Väitöstutkimus: Hiilihydraatit tukevat nuorten naishiihtäjien suorituskykyä

Riittävä energian ja hiilihydraattien saanti on merkittävä haaste nuorille naishiihtäjille. Niukalla ravinnonsaannilla voi olla epäedullisia vaikutuksia suorituskyvylle. Tiedot selviävät Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdystä väitöstutkimuksesta.

LitM Oona Kettunen tutki väitöskirjassaan nuorten naishiihtäjien ravitsemuksen ja suorituskyvyn yhteyksiä. Hän selvitti myös, onko hiihtäjien ravitsemus kestävyysurheilijoiden suositusten mukaista ja esiintyykö heillä liian vähäiseen energiansaantiin liittyviä fysiologisia oireita. Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikössä toteutettu tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta, joihin osallistui nuorten maajoukkueisiin ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan kuuluvia maasto- ja ampumahiihtäjiä.

Hiilihydraattien riittävä saanti haasteena

Tutkimuksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista naishiihtäjistä sai kulutukseensa nähden niukasti energiaa. Erityisesti hiilihydraattien saanti jäi suositeltua vähäisemmäksi. Rasvan ja proteiinin saannissa ei havaittu puutteita.

“Liian niukka energian ja hiilihydraattien saanti voi esimerkiksi heikentää suorituskykyä kilpailuissa ja harjoituksissa, hidastaa palautumista sekä suurentaa sairastumisten ja loukkaantumisten riskiä”, Kettunen toteaa tiedotteessa.

Kulutukseensa nähden vähemmän energiaa ja hiilihydraatteja syövillä urheilijoilla ilmeni harjoitusleirin aikana enemmän alipalautumiseen viittaavia suorituskykymuutoksia, kuten heikentyneet tulokset hyppytesteissä.

Paremmin menestyvät urheilijat syövät enemmän

Hiilihydraattien merkitys hiihtäjien suorituskyvylle korostui. Runsaampi hiilihydraattien saanti oli voimakkaasti yhteydessä sekä parempaan lopputulokseen kilpailuissa että laboratoriossa mitattuun kestävyyssuorituskykyyn. Myös kokonaisenergiansaannilla oli merkitystä, sillä hiilihydraattien lisäksi myös proteiinia ja rasvaa runsaammin syövät urheilijat näyttivät suoriutuvan paremmin kilpailuissa ja testeissä.

“Vaikka syy-seuraussuhteita ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella tiedetäkään, viittaavat tulokset siihen, että paremmin menestyvät urheilijat syövät runsaammin hiilihydraatteja ja muita energiaravintoaineita”, Kettunen toteaa.

Runsaampi hiilihydraattien saanti voi auttaa myös energiavajeeseen yhdistettyjen terveyshaasteiden välttämisessä. Tutkimuksessa havaittiin, että enemmän hiilihydraatteja syövät urheilijat raportoivat vähemmän energiavajeeseen yhdistettyjä oireita, kuten vammoja ja kuukautiskierron häiriöitä.

Myös parempi ravitsemusosaaminen oli yhteydessä runsaampaan hiilihydraattien saantiin osoittaen, että suorituskykyä ja terveyttä tukeva syöminen vaatii tuekseen myös tietoa.

“Tutkimuksen tulokset korostavat laadukkaan ravitsemuskoulutuksen merkitystä nuorille naishiihtäjille ja heidän kanssaan toimiville henkilöille”, Kettunen summaa.

Lisätietoa urheilijan ravitsemuksesta ja riittävästä energinsaannista löydät Ravitsemus-osiosta.

Lähde: Jyväskylän yliopisto uutinen 12.10.2023

Väitöskirja “Nutrition and performance in young female cross-country skiers” on luettavissa: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89310

Jaa: