Hyppää sisältöön

COVID-19 oireet pitkittyvät 4–17 prosentilla urheilijoista

Tuoreen systemaattisen katsauksen mukaan COVID-19 oireet pitkittyivät 4–17 prosentilla urheilijoista. Yleisimmät pitkittyneet oireet urheilijoilla olivat haju- ja makuaistin muutokset, yskä, väsymys, rintakipu ja päänsärky.

COVID-19-taudin akuutissa vaiheessa urheilijoista oireettomia oli 25,5 %, lieväoireisia 68,6 %, kohtalaisesti oireilevia 6,7 % ja vaikeaoireisia 1,3 %. Urheilijoista muuta väestöä pienempi osuus oli oireettomia (25 % vs. 30 %) ja vakavaoireisia (1,3 % vs. 2,7 %).

Katsauksessa 4–17 prosenttia urheilijoista koki akuutin vaiheen jälkeen pitkittyneitä oireita, joiden kesto vaihteli useista viikoista useisiin kuukausiin. Pitkittyneet oireet saattoivat vaikuttaa suorituskykyyn ja urheiluun paluuseen.

Yleisimmät pitkittyneet oireet olivat:

  • haju- ja makuaistin muutokset (30 %)
  • yskä (16 %)
  • väsymys (9 %)
  • rintakipu (8 %)
  • päänsärky (6 %).

Pitkittyneitä oireita kokeneiden osuus todettiin olevan merkittävästi suurempi kuin muiden hengitystieinfektioiden jälkeen (n. 4 %).

Sydänlöydöksiä viidellä prosentilla

Viidellä prosentilla urheilijoista oli sydänlöydöksiä, jotka todettiin sydänfilmillä, sydämen ultraäänellä tai sydämen magneettitutkimuksella. Syy-seuraussuhdetta COVID-19-infektion kanssa ei kuitenkaan voitu varmistaa, koska aiempia sydäntutkimuksia oli tehty vain osalle urheilijoista.

Tutkimusmenetelmät

Systemaattisessa katsauksessa oli mukana 43 tutkimusta ja 11 518 urheilijaa ympäri maailmaa. Tutkittavat olivat pääasiassa nuoria aikuisia, collegetason urheilijoista ammattilaisiin ja huippu-urheilijoihin. Mukana oli hieman enemmän miehiä kuin naisia.

Katsaukseen mukaan otettujen tutkimusten heikkouksia olivat mm. puutteelliset tiedot rokotuksista ja muiden sairauksien esiintyvyydestä. Lisäksi kriteerit oireiden luokittelulle olivat useissa tutkimuksissa huonosti määritelty. Katsauksen tiedot kerättiin ennen Omikron-variantin esiintymistä, joten lisää tutkimuksia tarvitaan uusien varianttien osalta.

Alkuperäisjulkaisu: Lemes IR ym. Acute and post-acute Covid-19 presentations in athletes: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2022: 56:941-947.

Koulutusta LONG COVID -kuntoutuksesta

Tampereen seudun fysioterapeutit järjestävät LONG COVID -potilaiden kuntoutus Pirkanmaalla -seminaarin. Seminaarin esite ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta.

Ilmoittautuminen seminaariin

Jaa: