Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Koronasulun vaikutukset urheilijoihin

Harjoitustiheys, yksittäisen harjoituksen kesto sekä lajinomainen harjoittelu vähenivät koronasulun aikana urheilijan tasosta riippumatta. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin koronasulun vaikutuksia urheilijoihin.

Tutkimukseen osallistui 12 526 urheilijaa 142 eri maasta. Heiltä kerättiin tietoa kyselylomakkeilla harjoittelukäyttäytymisestään, uskomuksistaan ja asenteistaan vuoden 2020 maalis–kesäkuun koronasulun ajalta. Kyselyllä kerättiin spesifimpää tietoa harjoittelun intensiteetistä, tiheydestä ja harjoituksen kestosta ennen sulkua sekä sen aikana.

Koronasulku vähensi urheilijoiden lajiharjoittelua

Urheilijat raportoivat harjoitustiheyden, yksittäisen harjoituksen keston sekä lajinomaisen harjoittelun vähentyneen sulun aikana urheilijan tasosta riippumatta. Harjoitusmäärät viikkotasolla vähenivät 5—7 harjoituksesta neljään tai vähempään ja harjoituksen kesto raportoitiin lyhentyneen yli tunnista alle tuntiin.

Alle 40 % urheilijoista pystyi ylläpitämään lajikohtaisen harjoittelun koronasulkua edeltävällä tasolla.

Koronasulun aikana suurin osa urheilijoista harjoitteli yksin ja keskittyi yleiseen kuntoon ja hyvinvointiin lajikohtaisen harjoittelun sijaan harjoittelupaikkojen, -välineiden ja -tilojen sekä moniammatillisen tuen puutteen vuoksi. Urheilijoista 80 % harjoitteli yksin. Kyselyyn vastanneista 65 % raportoi keskittyneensä kehonpainoharjoitteluun ja 58 % kardiovaskulaariseen harjoitteluun.

Vaikutuksia motivaatioon ja mielenterveyteen

Koronasulun aikaiset muutokset eivät edistäneet urheilijoiden fyysisiä kykyjä ylläpitävästi eikä kehittävästi. Urheilijoiden kokemat haasteet sulun aikana alensivat heidän motivaatiotaan. Todennäköisesti muutokset olivat myös haitallisia urheilijoiden mielenterveydelle.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää urheilijoiden valmennuksen paremmassa ja yksilöllisemmässä suunnittelussa nykyisessä sekä mahdollisissa tulevissa pandemiatilanteissa.

Infograafi koronasulun vaikutuksista urheilijoihin. Infograafin sisältö kerrotaan tekstissä.

Infograafi (pdf)

Lähde: Washif ym. Training During the COVID-19 Lockdown: Knowledge, Beliefs, and Practices of 12,526 Athletes from 142 Countries and Six Continents. Sports Med 2022;52:933–948 doi: 10.1007/s40279-021-01573-z.

Jaa: