Hyppää sisältöön

Uusi tutkimus: Lämmittely ehkäisee urheiluvammoja lasten jalkapallossa

Hermo-lihasjärjestelmää aktivoiva lämmittely vähentää kolmasosan lasten jalkapallossa sattuvista äkillisistä alaraajavammoista. Erityisen tehokasta lämmittely on ehkäisemään ilman kontaktia syntyviä nilkkavammoja sekä nivel- ja nivelsidevammoja.

Tulokset selvisivät Tampereen Urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin Terve Futaaja -tutkimuksesta, jossa selvitettiin hermo-lihasjärjestelmää aktivoivan lämmittelyn vaikutuksia äkillisten vammojen ehkäisyssä 9–14-vuotiailla jalkapalloa harrastavilla lapsilla.

Terve Futaaja -tutkimus

Tutkimuksen osallistui yhteensä 1403 jalkapalloa pelaavaa lasta (1123 poikaa ja 280 tyttöä) yhteensä 20 seurasta eri puolelta Suomea. Seurat jaettiin satunnaisesti harjoitteluryhmään (44 joukkuetta, 673 pelaajaa) ja kontrolliryhmään (48 joukkuetta, 730 pelaajaa). Pelaajille sattuneita vammoja seurattiin 20 viikon ajan.

Harjoitteluryhmän joukkueiden valmentajat osallistuivat tutkimuksen alussa koulutukseen, jossa heille ohjattiin tutkimuksen ajan toteutettava lämmittelyohjelma. Jokainen valmentaja sai oman tablettitietokoneen, joka sisälsi kaikki harjoitteet videoituina ja ohjeistuksineen.

Lämmittelyohjelma (Kuva 1) sisälsi seitsemän eri liikettä, joille oli kaikille variaatioita ja progressioita. Harjoitusryhmän valmentajia ohjeistettiin toteuttamaan tutkimuksen lämmittelyohjelmaa 2‒3 kertaa viikossa (kesto n. 20 minuuttia) perinteisen alkulämmittelyn tilalla 20 viikon ajan (tammi‒kesäkuu 2015). Kontrolliryhmän joukkueita ohjeistettiin jatkamaan normaalia harjoitteluaan.

Kuva 1. Terve Futaaja -lämmittelyohjelman sisältö.

Terve Futaaja -lämmittelyohjelma (yksisivuinen pdf)

Terve Futaaja -lämmittelyohjelma kokonaisuudessaan (pdf)

Jalkapallovammat kerättiin viikoittain pelaajien huoltajille lähetettävän tekstiviestikyselyn avulla. Mikäli uusia vammoja oli ilmennyt, otti tutkimuksen fysioterapeutti yhteyttä vamman saaneeseen pelaajaan/pelaajan huoltajaan tarkempien tietojen selvittämiseksi. Lisäksi seurannan ajalta kerättiin tiedot harjoittelun ja pelien määrästä.

Tulokset

Tutkimuksen aikana pelaajille sattui yhteensä 656 äkillistä alaraajavammaa. Kaikkien äkillisten alaraajavammojen ilmaantuvuus oli harjoitteluryhmässä 4,4 ja kontrolliryhmässä 5,5 vammaa tuhatta tuntia kohden.

Alaraajavammoista yhteensä 302 oli ei-kontaktivammoja. Ei-kontaktivammoja sattui harjoitteluryhmässä 129 vammaa tuhatta tuntia kohden (ilmaantuvuus 1,8/1000 h), kun taas kontrolliryhmässä vastaava luku oli 173 vammaa (2,7/1000 h).   

Tutkimuksen lämmittelyohjelmaa toteuttaneilla joukkueilla oli 32 % vähemmän ilman kontaktia syntyneitä alaraajavammoja kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi harjoitteluryhmässä sattui 37 % vähemmän ilman kontaktia syntyneitä nilkkavammoja sekä 34 % vähemmän nivel-/nivelsidevammoja.

Infograafi, jossa kerrotaan lasten jalkapallovammoja käsittelevästä tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 1403 jalkapallon pelaajaa 92 suomalaisesta juniorijoukkueesta. Joukkueet arvottiin harjoittelu- tai kontrolliryhmään. 20 viikon harjoittelujakson aikana harjoitteluryhmä teki hermolihasjärjestelmää aktivoivaa lämmittelyä 2-3 kertaa viikossa ja kontrolliryhmä jatkoi harjoittelua normaalisti. Vammat sekä harjoittelu- ja pelimäärät kerättiin. Harjoitteluryhmässä 32% vähemmän ilman kontaktia sattuneita äkillisiä alaraajavammoja kontrolliryhmään verrattuna. Lisäksi harjoitteluryhmässä 34% vähemmän ilman kontaktia syntyneitä nivel- ja nivelsidevammoja sekä 37% vähemmän ilman kontaktia syntyneitä nilkkavammoja.

Infograafi (pdf)

Lasten jalkapallovammoja voidaan ennaltaehkäistä

Aikuisten ja nuorten jalkapalloilijoiden vammoista ja niiden ehkäisystä on tehty useita tutkimuksia. Sen sijaan lasten jalkapallovammojen ehkäisystä on toistaiseksi vain muutamia tutkimuksia.

Useissa eri lajeissa tehdyissä satunnaistetuissa, kontrolloiduissa tutkimuksissa on osoitettu, että hermo-lihasjärjestelmän toimintaa kehittävällä harjoittelulla voidaan vähentää ilman kontaktia syntyviä alaraajavammoja. Tämä tutkimus osoitti, että harjoittelulla on vammoja ehkäisevää vaikutusta jo lasten jalkapallossa.

Urheiluvammoilla on pitkäaikaisia haittavaikutuksia

Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy on tärkeää, sillä vakavilla ja toistuvilla urheiluvammoilla on pitkäkestoisia seurauksia. Vammat ovat yhteydessä alempaan fyysiseen aktiivisuuteen ja sitä kautta liikkumattomuudesta aiheutuviin terveysongelmiin, ylipainoon ja posttraumaattiseen nivelrikkoon.

Lasten ja nuorten lisääntyvät urheiluvammat ovat kansanterveydellinen ongelma, johon täytyy puuttua, jotta tulevaisuudessa vältytään vammojen seurauksien aiheuttamilta kustannuksilta.

Tutkimuksessa käytetty lämmittelyohjelma on saatavilla Terve urheilijan Youtube -kanavalta.

YouTube-soittolista Terve Futaaja -tutkimuksen lämmittelyohjelman harjoitteista

Terve Futaaja -tutkimus toteutettiin yhteistyössä jalkapallon valmennus-, tutkimus- ja kehityskeskus Sami Hyypiä Akatemian (SHA) sekä Suomen Palloliiton kanssa. Tutkimusta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Alkuperäisjulkaisu: Hilska M, Leppänen M, Vasankari T, Aaltonen S, Kannus P, Parkkari J, Steffen K, Kujala UM, Konttinen N, Räisänen A, Pasanen K. Neuromuscular training warm-up prevents acute non-contact lower extremity injuries in children’s soccer. A cluster randomized controlled trial. OJSM 2021

Jaa: